Open Podium Raadzaal

Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO 2019

maandag 1 juli 2019 20:45 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Pim Astro//Patrick Rijke
Toelichting:

Tijdens het Open Podium is met name het woord aan inwoners, organisaties, instellingen en andere belanghebbenden. Mede daardoor kan de gemeenteraad goed geïnformeerd een besluit nemen.
Aanmelden voor het Open Podium en/of een schriftelijke reactie sturen graag uiterlijk 28 juni via griffie@leeuwarden.nl.

Uitzending

Agendapunten