Open Podium op locatie

Inspiratie-avond “Erfgoedagenda van de toekomst”

dinsdag 17 september 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
De Fabriek, Fricoweg 33, 9005 PC Wergea
Voorzitter:
Toelichting:

Uitnodiging Raadsleden inspiratie-avond “Erfgoedagenda van de toekomst”
GRAAG AANMELDEN VOOR 11 SEPTEMBER

Welkom in Wergea!
Hierbij nodigen wij u uit voor een inspiratie-sessie met het doel om te komen tot een eigentijdse visie op erfgoed en tot uitvoering van activiteiten voor de “Erfgoedagenda van de toekomst”. De bijeenkomst is in ‘De Fabriek’ in Wergea, het voormalige kantoor van de zuivelfabriek. Deze locatie verenigt verschillende verhaallijnen van erfgoed en maakt de actuele dilemma’s rond erfgoed in de praktijk voelbaar en zichtbaar. U zult het zelf tijdens deze avond ervaren.

Waarom deze sessie?
Deze sessie vloeit voort uit de startnotitie “Erfgoedagenda voor de toekomst” die het college u in mei jl. heeft toegezonden. De startnotitie vormt de brug tussen de erfgoedevaluatie “ONROEREND ERFGOED IN LEEUWARDEN” Terugblik op het erfgoedbeleid en taakuitvoering in de periode 2008-2017 en de nu op te stellen “Erfgoedagenda van de toekomst”. Het stuk is ook de basis voor deze inspiratie-avond om de “Erfgoedagenda van de toekomst” te vullen.

Wat gaan we doen ?
Er zijn 2 rondes brainstormsessies rondom de drie thema’s:

1.) Verbinden burgers (Door de betrokkenheid van burgers, wordt het verhaal levend gemaakt en gehouden. Ook wordt ook het draagvlak voor erfgoed vergroot. Maar wie zijn dan belangrijk en wanneer?)
2.) Duurzaamheid (Vormt verduurzaming van erfgoed een nieuwe laag in de geschiedenis? Zijn er grenzen aan maatregelen/ingrepen?)
3.) Meer of Minder bescherming ? Wat wil je echt beschermen, (Is het een vrije keuze van de eigenaar hoe ze met hun erfgoed omgaan (bebouwd en landschappelijk)?, Meer beschermen leidt tot hogere lasten voor bepaalde burgers en weegt dat op tegen de positieve beleving van andere burgers?).

Elk onderwerp heeft een ander manier van brainstormen. Alle op een creatieve en verrassende manier passend bij het onderwerp. U kunt zich voor 2 sessies aanmelden.

Wanneer doen we wat?
19.00 - 19.30 uur: Inloop met koffie/thee + aanmelden inspiratie-sessies
19.30 – 20.00 uur: Opening, bezichtigen pand + verhaal gebruiker + korte historie pand
20.00 – 20.45 uur: Interactieve inspiratie-sessie 1
20.45 – 21.00 uur: Pauze
21.00 – 21.45 uur: Interactieve inspiratie-sessie 2
21.45 - 22.00 uur: Wrap-up met drankje

Komt u ook?
Alle raadsleden en commissieleden zijn welkom deze avond, ook al bent u geen woordvoerder op het thema erfgoed. Erfgoed is een onderwerp dat vele raakvlakken heeft met andere onderwerpen. Een brede input is daarom echt een meerwaarde.
Eventuele technische vragen kunt u vooraf aan de griffie mailen. Deze zullen dan zoveel mogelijk voor 17 september worden beantwoord. Tijdens de avond zelf is hier geen ruimte voor.

In verband met de catering vragen wij u om uiterlijk 11 september 2019 aan de griffie door te geven of u van plan bent om te komen.

Alvast bedankt! En tot ziens op 17 september 2019 in Wergea!

Agendapunten