Open Podium Oranjezaal

Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Unia

woensdag 27 februari 2019 21:15 - 22:45
Locatie:
Oranjezaal
Voorzitter:
Lutz Jacobi
Toelichting:
Het getoonde beeldverslag is door een technische fout onvolledig. De presentatie aan het begin van de vergadering ontbreekt. De presentatie zelf staat bij de vergaderstukken onder nummer 09.

Uitzending

Agendapunten

 • Het college heeft het stedenbouwkundig plan inclusief beeldkwaliteitsplan voor Unia vastgesteld. Unia is een nieuw buurtschap dat onderdeel is van de totale structuurvisie de Zuidlanden, zoals die in 2011 door de raad is vastgesteld voor dit nieuwe stadsdeel van Leeuwarden. Unia wordt een klein buurtschap met circa 200 woningen aan de oostkant van de Overijsselselaan, ten zuiden van Techum. Duurzaamheid zit verweven in verschillende thema’s zoals materiaalgebruik, ecologie, energie, wateradaptatie, verkeer en sociale duurzaamheid. In Unia zien we grotendeels houtenwoningen, veel groen, natuurlijke infiltratie van regenwater, openverharding, smalle straten, energie zuinige woningen, mogelijkheden voor elektrisch rijden. Daarnaast zijn bijna alle woningen gelegen aan het water of openbaar groen. Bijzonder is ook het autovrije buurtpark dat samen met de bewoners zal worden ingericht. Hiermee wordt weer een stap verder gegaan als het gaat om duurzame mobiliteit, daarbij wordt een veilige en rustige plek gecreëerd om te spelen en elkaar te ontmoeten. Hiermee wordt ook de sociale controle en het onderlinge contact vergroot. Omdat Unia pas in 2020-2021 gebouwd zal worden zal er aardgasloos worden gebouwd. Het plan is ingepast in de landschappelijke omgeving omringd door water en groen. Aan de noordzijde is een grote waterpartij met een groene rand van natuurlijke rietoevers waardoor er een zichtbare afscheiding met Techum is. Dat wordt nog versterkt door een lange brug over het Alddjip waardoor Unia een buurtschap wordt met een eigen karakter. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan door de raad wordt een bestemmingsplan met welstandsrichtlijnen opgesteld. Daarnaast zal het stedenbouwkundig plan worden uitgewerkt tot een inrichtingsplan, opdat na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan gestart kan worden met het bouwrijp maken en vanaf 2020-2021 met de woningbouw.  Besluit
  RV Unia kan door naar de Politieke Dialoog, waarschijnlijk een datum in april.

  Toezeggingen
  Titel
  Toezeggingen Open Podium Unia 27/2