Politieke Dialoog Raadzaal

Programmabegroting 2020

maandag 4 november 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:

19.30 uur: Algemene Beschouwingen
21.30 uur: Pauze
21.45 uur: Reactie van het college
22.30 uur: Tweede termijn en afronding aankondiging moties

Uitzending

Agendapunten