Open Podium op locatie

Energiemixsessie

woensdag 28 augustus 2019 19:00 - 22:00
Locatie:
Café Z, Zaailand 104
Voorzitter:
Toelichting:

Wat betekent de energieopgave voor Leeuwarden en hoe ziet een energie neutrale gemeente er landschappelijk uit?

Er wordt -naar verwachting vóór november van dit jaar- een voorstel aan de raad voorgelegd voor onze participatie en bijdrage aan een Regionale Energiestrategie voor Friesland (RES). De RES is een onderdeel van het Klimaatakkoord en zal de komende drie jaar in belangrijke mate een rol gaan spelen. Om u inzicht te geven in wat dat kan betekenen wordt op 28 augustus een sessie gehouden waar u leert wat de gevolgen zijn van de keuzes die er te maken zijn op het gebied van duurzame energie. Daardoor kunt u in november een beter onderbouwd besluit nemen. In de andere gemeentes van Friesland is deze sessie die door de Energiewerkplaats gegeven wordt als heel nuttig ervaren.

Aanmelden tot 21 augustus via: griffie@leeuwarden.nl

Agendapunten

  • Alleen voor raadsleden en fractieassistenten.

    Wat betekent de energieopgave voor Leeuwarden en hoe ziet een energie neutrale gemeente er landschappelijk uit?

    Na de zomer wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor onze participatie en bijdrage aan een Regionale Energiestrategie voor Friesland (RES) . De RES is een onderdeel van het Klimaatakkoord en zal de komende drie jaar in belangrijke mate een rol gaan spelen. Om u inzicht te geven in wat dat kan betekenen wordt deze sessie gehouden waar u leert wat de gevolgen zijn van de keuzes die er te maken zijn op het gebied van duurzame energie. Daardoor kunt u na de zomer een beter onderbouwd besluit nemen. In de andere gemeentes van Friesland is deze sessie die door de Energiewerkplaats gegeven wordt als heel nuttig ervaren.

    In de bijlagen vindt u meer informatie.