Politieke Dialoog Oranjezaal

Agenda initiatief PGL en PvdD - Vuurwerk

woensdag 2 oktober 2019 19:30 - 20:30
Locatie:
Oranjezaal
Voorzitter:
Toelichting:

Vorige week, 25 september is in het Open Podium het onderwerp “Vuurwerk” aan de orde geweest. Bij de afronding van dit Open podium is geconcludeerd dit onderwerp een vervolg te geven door één of meerdere moties vreemd aan de orde van de dag in de besluitvormende raad in te brengen. Bij nader inzien is de conclusie dat het vervolg voor dit onderwerp beter op een andere manier kan worden ingericht, zodat meer recht gedaan wordt aan een goed en zorgvuldig besluitvormingsproces. We kiezen daarbij voor de volgende werkwijze:
--> woensdag 2 oktober wordt in een politieke dialoog gesproken over dit onderwerp. De voorgenomen moties zijn daarbij de te bespreken stukken
--> woensdag 9 oktober wordt vervolgens een bespreekstuk aan de agenda toegevoegd over dit onderwerp. Dat stuk zal bestaan uit een korte notitie die het voorafgegane proces zal schetsen, met daaraan gehecht een motie(s) waarover de raad kan besluiten.
--> de betreffende moties worden zo snel mogelijk aan Ibabs toegevoegd

Uitzending

Agendapunten