Besluitvorming (raad)

woensdag 11 november 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Digitaal (via MS Teams)
Voorzitter:
Sybrand Buma
Toelichting:

Programmabegroting: Afrondend debat, stemmingen en besluit

Uitzending

Agendapunten