Raadsvergadering

donderdag 29 maart 2018 19:30 - 20:00
Locatie:
Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Voorzitter:
M.C. Bakermans
Toelichting:

Installatie nieuwe raadsleden.
Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), S. Reitsma, P. Jonkergouw (CDA), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, M. Böhmer, J. Pijnappels (PL), R. Steemers, T. van den Berg, J. van den Heuvel, H. van Tiel (MV), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), N. de Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst , J. Zwaans (DS97).

Agendapunten

 • 1

  De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 29 maart 2018, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
  De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.


  Besluit
  nvt

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

 • 2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Op 28 maart 2018 heeft de oude raad de verkiezingsuitslag vastgesteld en besloten tot toelating van de nieuw gekozen raadsleden. De burgemeester neemt de eed of de belofte af van de leden die toetreden tot de raad van de gemeente.


  Besluit
  nvt

  Alle raadsleden leggen de eed of belofte af.

 • 4

  Besluit
  nvt

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.