Oordeelsvorming SBBV

dinsdag 22 juni 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
Lekkerkerk, Raadzaal
Voorzitter:
A.H. van Dorp

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  De heer Paul van Schaik, voorzitter van de VVV Schoonhoven, Harmonisatie harmonisatie Voetbalaccomodaties.
  De heer Dirk Both, namens FC Perkouw, Uitwerking harmonisatie voetbalaccommodaties
  Mevr. Yvonne Metaal, agendapunt 8, Meer bomen in de kernen
  Dhr. Jacob van Schaik, agendapunt 8, Meer bomen in de kernen


 • 4


  00:03:49 - 00:04:21 - Ad Struijs
  00:04:21 - 00:04:31 - Ton van Dorp
  00:04:32 - 00:04:35 - Ria Boere
  00:04:35 - 00:04:53 - Ad Struijs
  00:04:53 - 00:05:09 - Ria Boere
  00:05:10 - 00:05:20 - Ton van Dorp
  00:05:20 - 00:05:35 - Ad Struijs
  00:05:35 - 00:06:07 - Ton van Dorp
  00:06:07 - 00:06:09 - Ad Struijs
  00:06:09 - 00:06:27 - Ton van Dorp
  00:06:27 - 00:06:43 - Marco Oudshoorn
  00:06:43 - 00:06:59 - Ton van Dorp
 • 5

  SGP - Groot onderhoud Boezemmolenpad Vlist-Haastrecht
  VVD - Verkeersveiligheid rotondes Schoonhoven  00:07:05 - 00:08:47 - Jan Verburg
  00:08:47 - 00:08:52 - Ton van Dorp
  00:08:52 - 00:12:00 - Ria Boere
  00:12:00 - 00:12:08 - Ton van Dorp
  00:12:08 - 00:12:58 - Ad Struijs
  00:12:58 - 00:13:24 - Ria Boere
  00:13:26 - 00:13:35 - Ton van Dorp
  00:13:35 - 00:15:08 - Marco Oudshoorn
  00:15:08 - 00:15:12 - Ton van Dorp
  00:15:12 - 00:16:50 - Ria Boere
  00:16:50 - 00:16:53 - Ton van Dorp
  00:16:53 - 00:17:20 - Marco Oudshoorn
  00:17:20 - 00:22:01 - Ton van Dorp
 • 6

  De raad wordt voorgesteld om het rapport “Uitwerking harmonisatie voetbalaccommodaties” vast te stellen met als belangrijkste gevolg dat alle tien de voetbalverenigingen in de gemeente Krimpenerwaard op een gelijkwaardige manier behandeld worden. 8 juni staat er over dit onderwerp een informatiebijeenkomst (Beeldvorming SBBV) op de planning  00:22:01 - 00:23:23 - Ton van Dorp
  00:23:34 - 00:24:24 - Peter Gabeler
  00:24:24 - 00:24:26 - Ton van Dorp
  00:24:26 - 00:24:27 - Peter Gabeler
  00:24:27 - 00:24:37 - Ton van Dorp
  00:24:37 - 00:24:41 - Peter Gabeler
  00:24:41 - 00:25:17 - Marco Oudshoorn
  00:25:17 - 00:25:18 - Ton van Dorp
  00:25:18 - 00:25:45 - Marco Oudshoorn
  00:25:45 - 00:25:48 - Ton van Dorp
  00:25:48 - 00:26:27 - Jan de Leede
  00:26:27 - 00:26:29 - Ton van Dorp
  00:26:29 - 00:26:35 - Jan de Leede
  00:26:35 - 00:26:38 - Ton van Dorp
  00:26:38 - 00:27:54 - Ad Struijs
  00:27:54 - 00:27:57 - Ton van Dorp
  00:27:57 - 00:29:37 - Yorben van Dortmont
  00:30:11 - 00:30:17 - Ton van Dorp
  00:34:45 - 00:34:54 - Ad Struijs
  00:34:54 - 00:34:54 - Ton van Dorp
  00:34:54 - 00:34:55 - Ad Struijs
  00:34:55 - 00:34:59 - Ton van Dorp
  00:34:59 - 00:35:24 - Marco Oudshoorn
  00:35:24 - 00:35:46 - Ton van Dorp
  00:35:48 - 00:37:56 - Jan de Leede
  00:37:56 - 00:38:00 - Ton van Dorp
  00:38:00 - 00:39:22 - Marco Oudshoorn
  00:39:22 - 00:39:25 - Ton van Dorp
  00:39:25 - 00:41:59 - Ad Struijs
  00:41:59 - 00:42:08 - Ton van Dorp
  00:42:08 - 00:43:40 - Yorben van Dortmont
  00:43:40 - 00:43:41 - Marco Oudshoorn
  00:43:41 - 00:43:45 - Ton van Dorp
  00:43:45 - 00:43:53 - Marco Oudshoorn
  00:43:53 - 00:43:55 - Ton van Dorp
  00:43:55 - 00:44:32 - Yorben van Dortmont
  00:44:32 - 00:44:33 - Ton van Dorp
  00:44:33 - 00:44:35 - Marco Oudshoorn
  00:44:36 - 00:47:03 - Jan Verburg
  00:47:03 - 00:47:06 - Ton van Dorp
  00:47:06 - 00:48:41 - Marc Advocaat
  00:48:41 - 00:48:45 - Ton van Dorp
  00:48:45 - 00:52:44 - Jan van der Zwaart
  00:52:44 - 00:52:49 - Ton van Dorp
  00:52:49 - 00:52:53 - Jan van der Zwaart
  00:52:56 - 00:57:19 - Aris Maat
  00:57:19 - 00:57:20 - Ton van Dorp
  00:57:20 - 00:57:22 - Marco Oudshoorn
  00:57:22 - 00:57:29 - Peter Gabeler
  00:57:29 - 00:57:33 - Marco Oudshoorn
  00:57:33 - 00:57:41 - Aris Maat
  00:57:41 - 00:58:07 - Marco Oudshoorn
  00:58:07 - 00:58:18 - Ton van Dorp
  00:58:18 - 00:58:28 - Marco Oudshoorn
  00:58:28 - 00:58:33 - Ton van Dorp
  00:58:33 - 00:58:36 - Aris Maat
  00:58:37 - 00:58:40 - Ton van Dorp
  00:58:42 - 00:59:42 - Peter Gabeler
  00:59:42 - 00:59:42 - Yorben van Dortmont
  00:59:42 - 00:59:44 - Ton van Dorp
  00:59:44 - 01:00:04 - Yorben van Dortmont
  01:00:04 - 01:00:06 - Ton van Dorp
  01:00:06 - 01:01:57 - Peter Gabeler
  01:01:57 - 01:02:08 - Ton van Dorp
  01:02:16 - 01:13:02 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:13:02 - 01:13:16 - Ton van Dorp
  01:13:16 - 01:14:06 - Jan de Leede
  01:14:06 - 01:14:07 - Ton van Dorp
  01:14:07 - 01:15:19 - Marco Oudshoorn
  01:15:19 - 01:15:22 - Ton van Dorp
  01:15:22 - 01:16:00 - Ad Struijs
  01:16:00 - 01:16:02 - Ton van Dorp
  01:16:02 - 01:17:01 - Yorben van Dortmont
  01:17:01 - 01:17:03 - Ton van Dorp
  01:17:03 - 01:17:43 - Jan Verburg
  01:17:43 - 01:17:48 - Ton van Dorp
  01:17:49 - 01:18:32 - Marc Advocaat
  01:18:32 - 01:18:35 - Ton van Dorp
  01:18:39 - 01:20:10 - Jan van der Zwaart
  01:20:10 - 01:20:11 - Ton van Dorp
  01:20:11 - 01:21:51 - Aris Maat
  01:21:51 - 01:21:53 - Ton van Dorp
  01:21:53 - 01:23:37 - Peter Gabeler
  01:23:37 - 01:23:42 - Ton van Dorp
  01:23:42 - 01:24:12 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:24:12 - 01:24:20 - Ton van Dorp
  01:24:20 - 01:25:50 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:25:50 - 01:25:52 - Ton van Dorp
  01:25:52 - 01:26:00 - Yorben van Dortmont
  01:26:01 - 01:27:01 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:27:01 - 01:27:03 - Ton van Dorp
  01:27:03 - 01:27:40 - Aris Maat
  01:27:40 - 01:27:43 - Ton van Dorp
  01:27:43 - 01:27:58 - Aris Maat
  01:27:58 - 01:28:00 - Ton van Dorp
  01:28:00 - 01:29:26 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:29:26 - 01:29:27 - Ton van Dorp
  01:29:27 - 01:29:32 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:29:32 - 01:29:34 - Ton van Dorp
  01:29:34 - 01:29:53 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:29:53 - 01:29:54 - Marco Oudshoorn
  01:29:54 - 01:29:59 - Ton van Dorp
  01:29:59 - 01:30:37 - Marco Oudshoorn
  01:30:37 - 01:30:45 - Ton van Dorp
  01:30:49 - 01:31:07 - Aris Maat
  01:31:07 - 01:31:08 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:31:08 - 01:31:11 - Ton van Dorp
  01:31:11 - 01:31:28 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:31:28 - 01:31:30 - Ton van Dorp
  01:31:30 - 01:31:32 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:31:32 - 01:31:36 - Ton van Dorp
  01:31:36 - 01:32:29 - Lavinja Sleeuwenhoek
  01:32:29 - 01:34:04 - Ton van Dorp
 • 7.a

  De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (RKC) stelt de raad voor om kennis te nemen van het rapport 'Prachtige prikkels: klachtbehandeling door de gemeente Krimpenerwaard' met de daarbij behorende conclusies en de aanbevelingen van het rapport over te nemen. Er wordt een korte presentatie door Rob Paulussen van de RKC gegeven.  01:34:05 - 01:34:49 - Rob Paulussen
  01:34:49 - 01:34:54 - Ton van Dorp
  01:34:54 - 01:47:15 - Rob Paulussen
  01:47:15 - 01:47:35 - Ton van Dorp
  01:47:36 - 01:47:57 - Peter Gabeler
  01:47:57 - 01:47:58 - Ton van Dorp
  01:47:58 - 01:48:00 - Peter Gabeler
  01:48:01 - 01:49:14 - Rob Paulussen
  01:49:14 - 01:49:16 - Ton van Dorp
  01:49:16 - 01:49:33 - Peter Gabeler
  01:49:34 - 01:49:37 - Ton van Dorp
  01:49:37 - 01:50:04 - Rob Paulussen
  01:50:04 - 01:50:07 - Ton van Dorp
  01:50:07 - 01:51:02 - Wisja Pannekoek
  01:51:02 - 01:51:05 - Ton van Dorp
  01:51:05 - 01:51:48 - Rob Paulussen
  01:51:48 - 01:52:06 - Ton van Dorp
  01:52:06 - 01:53:13 - Jan Verburg
  01:53:13 - 01:53:18 - Ton van Dorp
  01:53:20 - 01:55:18 - Neline Lebbink
  01:55:18 - 01:55:20 - Ton van Dorp
  01:55:20 - 01:57:13 - Erwin Blok
  01:57:13 - 01:57:16 - Ton van Dorp
  01:57:16 - 01:58:18 - Marco Oudshoorn
  01:58:18 - 01:58:21 - Ton van Dorp
  01:58:24 - 02:00:17 - Kars Terlouw
  02:00:17 - 02:00:20 - Ton van Dorp
  02:00:20 - 02:00:57 - Peter Gabeler
  02:00:57 - 02:00:59 - Ton van Dorp
  02:00:59 - 02:01:00 - Aris Maat
  02:02:41 - 02:02:46 - Ton van Dorp
  02:02:46 - 02:02:47 - Aris Maat
  02:02:47 - 02:02:50 - Ton van Dorp
  02:02:51 - 02:05:02 - Wisja Pannekoek
  02:05:02 - 02:05:04 - Ton van Dorp
  02:05:04 - 02:05:56 - Ad Struijs
  02:05:56 - 02:06:02 - Ton van Dorp
  02:06:02 - 02:06:44 - Roel Cazemier
  02:06:44 - 02:06:45 - Wisja Pannekoek
  02:06:45 - 02:06:50 - Ton van Dorp
  02:06:50 - 02:07:16 - Wisja Pannekoek
  02:07:16 - 02:10:36 - Roel Cazemier
  02:10:36 - 02:10:48 - Ton van Dorp
  02:10:48 - 02:11:45 - Kars Terlouw
  02:11:45 - 02:11:46 - Ton van Dorp
  02:11:46 - 02:12:38 - Roel Cazemier
  02:12:38 - 02:13:37 - Ton van Dorp
 • 7.b

  Op verzoek van CDA en SGP is dit onderwerp geagendeerd, zie het agendaverzoek en de betreffende RIB's in de bijlage.
  Inzet van de bespreking is een meningsvormende discussie over hoe de gemeente langlopende conflicten kan voorkomen en tegelijkertijd haar rol en taken als handhaver én dienstverlener goed kan uitvoeren.  02:13:37 - 02:13:48 - Jan Verburg
  02:13:48 - 02:13:59 - Wisja Pannekoek
  02:13:59 - 02:14:03 - Ton van Dorp
  02:14:05 - 02:14:17 - Jan Verburg
  02:14:17 - 02:14:20 - Ton van Dorp
  02:14:20 - 02:16:46 - Jan Verburg
  02:16:46 - 02:16:49 - Ton van Dorp
  02:16:50 - 02:16:51 - Marc Advocaat
  02:16:51 - 02:16:59 - Ton van Dorp
  02:17:00 - 02:17:04 - Wisja Pannekoek
  02:17:04 - 02:17:06 - Ton van Dorp
  02:17:06 - 02:19:56 - Wisja Pannekoek
  02:19:56 - 02:20:00 - Ton van Dorp
  02:20:00 - 02:20:06 - Ad Struijs
  02:20:06 - 02:20:08 - Ton van Dorp
  02:20:08 - 02:21:06 - Ad Struijs
  02:21:06 - 02:21:08 - Wisja Pannekoek
  02:21:08 - 02:21:10 - Ton van Dorp
  02:21:10 - 02:21:16 - Wisja Pannekoek
  02:21:17 - 02:21:19 - Ton van Dorp
  02:21:19 - 02:22:16 - Ad Struijs
  02:22:17 - 02:22:21 - Ton van Dorp
  02:22:21 - 02:25:56 - Roel Cazemier
  02:25:56 - 02:25:57 - Ton van Dorp
  02:25:57 - 02:26:46 - Roel Cazemier
  02:26:46 - 02:26:55 - Ton van Dorp
  02:26:55 - 02:27:33 - Jan Verburg
  02:27:33 - 02:27:35 - Ton van Dorp
  02:27:36 - 02:28:28 - Marc Advocaat
  02:28:28 - 02:28:30 - Ton van Dorp
  02:28:31 - 02:29:05 - Wisja Pannekoek
  02:29:05 - 02:29:09 - Ton van Dorp
  02:29:09 - 02:31:26 - Roel Cazemier
  02:31:26 - 02:31:30 - Ton van Dorp
 • 8

  Volgens toezegging (T21-050) van wethouder Boere ter bespreking een aangepast raadsvoorstel.
  In vervolg op de behandeling van dit raadsvoorstel in de commissie oordeelsvorming SBBV van 18 mei  02:37:41 - 02:38:03 - Ton van Dorp
  02:38:13 - 02:40:07 - Peter Gabeler
  02:40:07 - 02:40:10 - Ton van Dorp
  02:40:10 - 02:40:38 - Erik van der Does de Bye
  02:40:38 - 02:40:40 - Ton van Dorp
  02:40:40 - 02:41:35 - Erik van der Does de Bye
  02:41:35 - 02:41:37 - Ton van Dorp
  02:41:37 - 02:42:52 - Erik van der Does de Bye
  02:42:52 - 02:47:01 - Ton van Dorp
  02:48:44 - 02:49:29 - Peter Gabeler
  02:49:29 - 02:49:31 - Ton van Dorp
  02:49:31 - 02:52:29 - Erik van der Does de Bye
  02:52:29 - 02:52:33 - Ton van Dorp
  02:52:33 - 02:56:27 - Irene Vermeulen
  02:56:28 - 02:57:07 - Jeffrey van de Lagemaat
  02:57:07 - 02:57:09 - Ton van Dorp
  02:57:09 - 02:57:44 - Irene Vermeulen
  02:57:44 - 02:57:51 - Ton van Dorp
  02:57:51 - 02:58:03 - Erik van der Does de Bye
  02:58:03 - 02:58:06 - Ton van Dorp
  02:58:06 - 02:58:35 - Erik van der Does de Bye
  02:58:36 - 02:58:37 - Ton van Dorp
  02:58:37 - 02:59:10 - Irene Vermeulen
  02:59:10 - 02:59:14 - Ton van Dorp
  02:59:14 - 03:00:56 - Ad Struijs
  03:00:56 - 03:01:00 - Ton van Dorp
  03:01:00 - 03:02:31 - Wisja Pannekoek
  03:02:31 - 03:02:33 - Ton van Dorp
  03:02:33 - 03:03:10 - Jan Verburg
  03:03:10 - 03:03:13 - Ton van Dorp
  03:03:13 - 03:04:58 - Irma Bultman
  03:04:58 - 03:05:01 - Ton van Dorp
  03:05:01 - 03:06:27 - Jeffrey van de Lagemaat
  03:06:27 - 03:06:30 - Ton van Dorp
  03:06:30 - 03:08:43 - Aris Maat
  03:08:43 - 03:08:49 - Ton van Dorp
  03:08:49 - 03:15:08 - Ria Boere
  03:15:08 - 03:15:12 - Erik van der Does de Bye
  03:15:12 - 03:15:18 - Ton van Dorp
  03:15:18 - 03:15:34 - Erik van der Does de Bye
  03:15:34 - 03:15:35 - Ria Boere
  03:15:35 - 03:15:41 - Ton van Dorp
  03:15:41 - 03:15:46 - Ria Boere
  03:15:46 - 03:15:47 - Erik van der Does de Bye
  03:15:47 - 03:17:06 - Ria Boere
  03:17:06 - 03:17:08 - Ton van Dorp
  03:17:08 - 03:17:20 - Ria Boere
  03:17:20 - 03:17:27 - Ton van Dorp
  03:17:27 - 03:17:30 - Ad Struijs
  03:17:30 - 03:17:31 - Ton van Dorp
  03:17:31 - 03:17:33 - Ad Struijs
  03:17:33 - 03:17:48 - Ton van Dorp
  03:17:48 - 03:17:51 - Erik van der Does de Bye
  03:17:51 - 03:17:53 - Ton van Dorp
  03:17:53 - 03:17:54 - Erik van der Does de Bye
  03:17:57 - 03:18:00 - Ton van Dorp
  03:18:00 - 03:18:05 - Aris Maat
  03:18:05 - 03:18:14 - Ton van Dorp
  03:18:16 - 03:18:38 - Erik van der Does de Bye
  03:18:38 - 03:18:40 - Ton van Dorp
  03:18:40 - 03:18:41 - Erik van der Does de Bye
  03:18:42 - 03:18:45 - Ton van Dorp
  03:18:45 - 03:18:49 - Irene Vermeulen
  03:18:49 - 03:18:50 - Erik van der Does de Bye
  03:18:50 - 03:18:51 - Irene Vermeulen
  03:18:51 - 03:18:54 - Ton van Dorp
  03:18:55 - 03:18:58 - Ad Struijs
  03:18:58 - 03:19:00 - Ton van Dorp
  03:19:00 - 03:19:33 - Wisja Pannekoek
  03:19:33 - 03:19:35 - Ton van Dorp
  03:19:35 - 03:20:06 - Jan Verburg
  03:20:06 - 03:20:09 - Ton van Dorp
  03:20:09 - 03:20:16 - Irma Bultman
  03:20:16 - 03:20:20 - Ton van Dorp
  03:20:20 - 03:21:07 - Jeffrey van de Lagemaat
  03:21:07 - 03:21:10 - Ton van Dorp
  03:21:10 - 03:21:36 - Aris Maat
  03:21:36 - 03:21:41 - Ton van Dorp
  03:21:41 - 03:22:16 - Peter Gabeler
  03:22:16 - 03:22:20 - Ton van Dorp
  03:22:21 - 03:24:33 - Ria Boere
  03:24:33 - 03:24:34 - Jan Verburg
  03:24:34 - 03:24:37 - Ton van Dorp
  03:24:37 - 03:24:52 - Jan Verburg
  03:24:52 - 03:25:34 - Ton van Dorp
  03:25:34 - 03:25:35 - Aris Maat
  03:25:35 - 03:25:37 - Jan Verburg
  03:25:37 - 03:25:52 - Aris Maat
  03:26:02 - 03:26:04 - Ton van Dorp
  03:26:04 - 03:26:05 - Aris Maat
  03:26:05 - 03:27:00 - Ria Boere
  03:27:00 - 03:27:31 - Ton van Dorp
  03:27:31 - 03:27:39 - Ria Boere
  03:27:39 - 03:28:17 - Ton van Dorp
  03:28:17 - 03:29:40 - Roel Cazemier
 • 9

  De raad wordt voorgesteld om het verzoek van Stichting Onderwijs voor het opnemen van een algemeen bijzondere school in Schoonhoven op het Plan van Scholen niet in te willigen.

  21 juni - Door de krappe termijnen voor besluitvorming door de raad was het noodzakelijk om het raadsvoorstel te agenderen terwijl de zienswijzen nog ingebracht konden worden. Stichting Onderwijs heeft als aanvragend schoolbestuur een zienswijze ingediend. Van de reeds gevestigde schoolbesturen hebben Stichting Onderwijs Primair en De Groeiling een gezamenlijke zienswijze ingediend en PCPO Krimpenerwaard heeft een eigen zienswijze gestuurd.
  Ook is een nota van beantwoording toegevoegd, met een reactie namens het college op de zienswijzen.


 • 10
 • 11.a


  03:29:41 - 03:29:56 - Ton van Dorp
  03:29:56 - 03:30:25 - Marco Oudshoorn
  03:30:25 - 03:30:35 - Irma Bultman
  03:30:35 - 03:30:38 - Ton van Dorp
  03:30:38 - 03:30:46 - Irma Bultman
  03:30:46 - 03:30:52 - Roel Cazemier
  03:30:52 - 03:30:56 - Ton van Dorp
  03:30:56 - 03:31:34 - Erik van der Does de Bye
  03:31:35 - 03:31:38 - Ton van Dorp
  03:31:38 - 03:32:31 - Roel Cazemier
  03:32:32 - 03:32:49 - Ton van Dorp
 • 11.b
 • 12

  Verbonden partijen beleidsgebied commissie SBBV - Streekarchief, Promen, Regio Midden-Holland, RDOG, Veiligheidsregio MH

 • 13