Beeldvorming SBBV (BG01)

dinsdag 1 september 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Amicitia, Raadhuisplein 1, Lekkerkerk
Voorzitter:
W. Pannekoek
Toelichting:

Beeldvormende Bijeenkomst SBBV met de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om in gesprek te gaan over het rapport “Decentrale taak is politieke zaak” (zie bijlage). De ROB zal de raad meenemen in hun conclusies en met de raad een waardendiscussie openen.

Deze bijeenkomst dient als beeldvorming voor het vaststellen van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Deze opdracht en het proces om te komen tot dit beleidskader is besproken in de Commissie SBBV op 12 mei 2020.

Uitzending

Agendapunten