Oordeelsvorming R&F

woensdag 7 oktober 2020 20:00 - 21:00
Locatie:
Microsoft Teams-vergadering
Voorzitter:
N.V.T.
Toelichting:

Woordvoerdersoverleg
'Stedebouwkundig plan herontwikkeling Galgoord'

(correctie 8 oktober: ter voorbereiding op behandeling in cie R&F van 1 december en raad van 15 december)

Teams link volgt

Van de bijeenkomst wordt een geluidsopname gemaakt

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten