Gemeenteraad

maandag 29 juni 2020 19:30 - 20:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:

EXTRA Gemeenteraad inzake Wvg

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Mw. S. de Wagenaar (PRO Kaag en Braassem) is verhinderd.


  00:00:51 - 00:03:46 - Marina van der Velde - Menting
 • 2
 • 3

  00:03:46 - 00:04:25 - Hilde Bax
  00:04:25 - 00:06:20 - Marina van der Velde - Menting
  00:06:20 - 00:06:45 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:06:45 - 00:07:55 - Marina van der Velde - Menting
 • 4

  De afgelopen maanden heeft een ruimtelijke en strategische verdiepingsslag plaatsgevonden naar een verkenning van een geschikte locatie voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Om zoveel mogelijk grip op de beoogde ontwikkeling te houden wordt burgemeester en wethouders met deze nota voorgesteld om op een aantal gronden een voorkeursrecht (voorlopige aanwijzing) te vestigen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van het bepaalde in de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de gronden binnen het gebied ten zuiden van de Ripselaan en ten westen van de N445, ter hoogte van de Korte Dwarsweg in Nieuwe Wetering, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, door vaststelling van bijgevoegd raadsbesluit. De gronden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale tekeningen en perceelslijst.
  2. Met betrekking tot de aangewezen locatie (percelen) geen afzonderlijke structuurvisie vast te stellen.
  3. De terinzagelegging van dit besluit bekend te maken in de Staatscourant, op de gemeentepagina van het plaatselijk huis-aan-huisblad en op de website van de gemeente, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7 van de Wvg in werking treedt.
  4. De eigenaren en belanghebbenden van de aangewezen gronden van dit besluit en de betekenis ervan in kennis te stellen.
  5. Dit besluit, op grond van de Bijlage bij het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken juncto artikel 5 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, in te schrijven in het gemeentelijk beperkingenregister.
  6. Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  7. Geheimhouding te leggen op de bijlagen Ontwikkelstrategie, Ruimtelijke verkenning en de memo aan uw raad d.d. 7 april 2020 tot het moment dat het voorkeursrecht is uitgewerkt.


  Besluit
  1\. Op grond van het bepaalde in de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten \(Wvg\) de gronden binnen het gebied ten zuiden van de Ripselaan en ten westen van de N445\, ter hoogte van de Korte Dwarsweg in Nieuwe Wetering\, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15\, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn\, door vaststelling van bijgevoegd raadsbesluit\. De gronden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale tekeningen en perceelslijst\. 2\. Met betrekking tot de aangewezen locatie \(percelen\) geen afzonderlijke structuurvisie vast te stellen\. 3\. De terinzagelegging van dit besluit bekend te maken in de Staatscourant\, op de gemeentepagina van het plaatselijk huis\-aan\-huisblad en op de website van de gemeente\, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7 van de Wvg in werking treedt\. 4\. De eigenaren en belanghebbenden van de aangewezen gronden van dit besluit en de betekenis ervan in kennis te stellen\. 5\. Dit besluit\, op grond van de Bijlage bij het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken juncto artikel 5 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken\, in te schrijven in het gemeentelijk beperkingenregister\. 6\. Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen\. 7\. Geheimhouding te leggen op de bijlagen Ontwikkelstrategie\, Ruimtelijke verkenning en de memo aan uw raad d\.d\. 7 april 2020 tot het moment dat het voorkeursrecht is uitgewerkt\.

  00:07:55 - 00:08:53 - Gino Wesselman
  00:08:53 - 00:08:58 - Marina van der Velde - Menting
  00:08:58 - 00:09:50 - Ronald van Beurden
  00:09:50 - 00:09:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:09:56 - 00:10:59 - Ronald Wesselink
  00:10:59 - 00:11:03 - Marina van der Velde - Menting
  00:11:03 - 00:11:11 - Ronald Wesselink
  00:11:11 - 00:11:16 - Marina van der Velde - Menting
  00:11:16 - 00:11:56 - Thijs Brambach
  00:11:56 - 00:11:59 - Marina van der Velde - Menting
  00:11:59 - 00:12:39 - Jan van der Geest
  00:12:39 - 00:13:21 - Marina van der Velde - Menting
  00:13:21 - 00:14:47 - Ronald Wesselink
  00:14:47 - 00:14:59 - Marina van der Velde - Menting
  00:14:59 - 00:15:00 - Ronald Wesselink
  00:15:00 - 00:16:54 - Marina van der Velde - Menting
 • 5

  Het doel van de Regionale Agenda is om op basis van de thema’s die voor Kaag en Braassem belangrijk zijn aandacht te vragen in de regio. Dit doen we niet alleen in gremia zoals gemeenschappelijke regelingen, maar ook in contact met andere overheden. We willen een agenda opstellen voor de organisatie, college en de raad waarin de prioriteiten van Kaag en Braassem in bovenlokale vraagstukken liggen besloten.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De geactualiseerde Regionale Agenda Kaag en Braassem vast te stellen.
  2. Het procesvoorstel over twee extra stappen in de informatievoorziening van de gemeenteraad bij regionale thema’s vast te stellen


  Besluit
  1\. De geactualiseerde Regionale Agenda Kaag en Braassem vast te stellen\. 2\. Het procesvoorstel over twee extra stappen in de informatievoorziening van de gemeenteraad bij regionale thema’s vast te stellen

  00:16:54 - 00:17:33 - Anja de Rijk - de Jong
  00:17:33 - 00:17:40 - Marina van der Velde - Menting
  00:17:40 - 00:18:20 - Nick van Egmond
  00:18:20 - 00:18:28 - Marina van der Velde - Menting
  00:18:28 - 00:19:02 - Ronald van Beurden
  00:19:02 - 00:19:07 - Marina van der Velde - Menting
  00:19:07 - 00:19:32 - Jan van der Geest
  00:19:32 - 00:19:57 - Ruud van der Star
  00:19:57 - 00:21:24 - Marina van der Velde - Menting
 • 6