Raadsavond

maandag 30 september 2019 19:00 - 20:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:

Context en Kaders

Agendapunten

  • Dit jaar is er binnen het project Braassemerland al veel gebeurd en komende jaren zal er nog het nodige gaan gebeuren in de uitvoering van het project.

    Uitvoering is gemandateerd aan het college, maar er zijn gedurende de uitvoering veel onderwerpen die raakvlakken hebben met de gemeenteraad.

    Om deze reden is er een verzoek tot informatie delen met de gemeenteraad over het project Braassemerland, wat is er de afgelopen tijd gebeurd en wat komt er de komende jaren nog op ons af.