Raadswerkgroep Ruimte

woensdag 4 juli 2018 19:30 - 21:00
Locatie:
Trouwzaal
Voorzitter:
Volgt
Toelichting:
De raad wordt gevraagd op een aantal aspecten richting te geven aan het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Agendapunten