Gemeenteraad

donderdag 18 maart 2021 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:

LET OP: AANVANGSTIJDSTIP 20:00 uur

Extra openbare raadsvergadering inzake de profielschets nieuwe burgemeester

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:18 - 00:04:20 - Marina van der Velde - Menting
 • 2
 • 3

  Omdat de huidige burgemeester aan het einde van dit jaar afscheid neemt zal er een opvolger moeten worden benoemd. De raad stelt als eerste stap in dat proces de profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester vast.
  Daarnaast is geconstateerd dat er in de vigerende Verordening op de vertrouwenscommissie 2018 een artikel is opgenomen dat strijdig is met de wet, deze strijdigheid wordt hersteld door artikel 4 lid 1 van de verordening te wijzigen.  Besluit
  1.    vast te stellen de profielschets voor de invulling van de aankomende vacature burgemeester van Kaag en Braassem; 2.    de tweede wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie 2018 vast te stellen: a.    Artikel 4 Adviseur, lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. Een wethouder is adviseur van de commissie. b.     De wijziging op de verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking

  00:04:27 - 00:06:28 - Marina van der Velde - Menting
  00:06:28 - 00:15:02 - Ruud van der Star
  00:15:02 - 00:15:26 - Marina van der Velde - Menting
  00:27:10 - 00:30:42 - Ruud van der Star
  00:30:42 - 00:32:46 - Nick van Egmond
  00:32:46 - 00:36:03 - Peter van Dijk
  00:36:03 - 00:36:42 - Marina van der Velde - Menting
  00:36:42 - 00:38:08 - Ruud van der Star
  00:38:08 - 00:38:25 - Petra van der Wereld
  00:38:25 - 00:38:42 - Marina van der Velde - Menting
  00:38:42 - 00:40:34 - Petra van der Wereld
  00:40:34 - 00:40:48 - Marina van der Velde - Menting
  00:40:48 - 00:40:57 - Thijs Mooren
  00:40:57 - 00:41:06 - Marina van der Velde - Menting
  00:43:16 - 00:43:36 - Ruud van der Star
  00:43:36 - 00:44:49 - Nick van Egmond
  00:44:49 - 00:46:07 - Ronald Wesselink
  00:46:07 - 00:48:21 - Ruud van der Star
  00:48:21 - 00:49:20 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:49:20 - 00:49:29 - Ruud van der Star
  00:49:29 - 00:51:08 - Marina van der Velde - Menting
  00:51:08 - 00:51:28 - Nick van Egmond
  00:51:28 - 00:52:10 - Marina van der Velde - Menting
  00:52:10 - 00:53:17 - Anja de Rijk - de Jong
  00:53:17 - 00:55:26 - Marina van der Velde - Menting
  00:55:26 - 00:57:40 - Ruud van der Star
  00:57:40 - 00:58:46 - Marina van der Velde - Menting
 • 4