Context en Kaders

woensdag 28 april 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marja Spreij
Toelichting:

Het college schetst de context bij een bepaald onderwerp en vraagt de raadsleden kaders te geven waarmee het college aan de slag kan.

Extra avond inzake Omgevingswet

Uitzending

Agendapunten