Context en Kaders

maandag 21 juni 2021 19:30 - 20:50
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Hans Demoed
Toelichting:

Sociaal Domein
Informeel bespreken verschillende onderwerpen uit het sociaal domein.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De Driemaster geeft een toelichting over hun welzijnsprogramma 2021-2023 met als doel de raad informeren en bijpraten
  Doel: Informeren

 • 2

  De RDOG heeft haar periodieke jeugdmonitor uitgevoerd. Floor vd Berg geeft een toelichting op de resultaten van de jeugdmonitor
  Doel: het gesprek met elkaar aangaan

 • 3

  De WvGGZ is dit jaar ingegaan. Floor vd Berg geeft een toelichting op de huidige stand van zaken.
  Doel: Informeren

 • 4

  Bij de raad zijn meerdere brieven over het sociaal domein binnen gekomen waar vragen over zijn. Het gaat in ieder geval om de volgende brieven:
   - bijlage bij de verantwoordingsmonitor
  - noodfonds over bijstandregels
  - brief over ontwikkelingen maatschappelijke zorg
  Doel: Bespreken brieven / beantwoorden vragen

 • 5

  De aanvragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en daarmee ook de kosten voor Wmo nemen toe, mede als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Binnen de toegang zijn er meerdere mogelijkheden om de inzet van ondersteuning af te stemmen / aan te laten sluiten op de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. Dit kan ook de financiële eigen kracht zijn.
  Doel: bespreken mogelijke richtingen om financiële eigen kracht mee te laten wegen bij de Wmo

 • 6

  Er is een strategiedocument jeugdhulp 2023 opgesteld, waarin de inhoudelijke kaders en de scope van de integrale opdracht jeugdhulp zijn benoemd en waarin de wijze om tot opstellen en uitvoering van de opdracht zijn beschreven. Dit document is vooralsnog vertrouwelijk. Dit agendapunt is vooralsnog dan ook vertrouwelijk.
  Doel: Toelichting op het proces om te komen tot een nieuwe opdracht jeugdhulp en op de inhoud van deze opdracht