Context en Kaders

maandag 15 februari 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Marja Spreij
Toelichting:

Het college schetst de context bij een bepaald onderwerp en vraagt de raadsleden kaders te geven waarmee het college aan de slag kan.

Uitzending

Agendapunten

  • 01

    In de procesaanpak wordt beschreven hoe er invulling zal worden gegeven aan de context-en-kadersavond van de Omgevingswet op 15 februari.
    De gemeenteraad heeft in 2020 de eerste Omgevingsvisie voor Kaag en Braassem vastgesteld. Tijdens dit traject is toegezegd dat een aantal thema’s meer uitwerking krijgen in de Omgevingsvisie 2.0 en/of het Omgevingsplan.
    Op maandag 15 februari willen wij de gemeenteraad daarom graag een vooruitblik geven naar het komende jaar, de verschillende trajecten daarin inzichtelijk maken en de Omgevingsanalyse bespreken. Daarbij willen wij ook de gemeenteraad bijpraten over de te maken keuzes en wat de bruidsschat van het Rijk betekent. Per onderwerp wordt in de procesaanpak kort toegelicht waarom en op welke manier wij deze onderwerpen willen bespreken.