Raadsavond

maandag 16 december 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Hans Demoed
Toelichting:
Context en Kaders

Agendapunten

  • 1

    De raad heeft aangegeven de behoefte te voelen om een verdiepend gesprek te voeren over zijn invloed op samenwerkingsverbanden. Aanleiding van het gesprek is de actualisatie van de regionale agenda Kaag en Braassem, die in 2017 is vastgesteld. De concept versie regionale agenda wordt 26 november in het college besproken.

  • 2

    De gemeenteraad heeft bij Focus met Ambitie hoge prioriteit gegeven aan het realiseren van Integrale Kindcentra. Ook de nieuwbouw van zwembad De Tweesprong en infrastructurele maatregelen zijn hoog op de prioriteitenlijst gekomen. Op 20 mei hebben de betrokken partijen een gemeenschappelijke visie aan de raad aangeboden. Zij willen de komende jaren samenwerken om één geïntegreerd aanbod “leren, bewegen en ontmoeten” te realiseren, in het hart van het dorp, aan het Sportpad. Deze toekomstvisie valt samen met de ambities van de raad. Aan de raad wordt voorgesteld om de komende jaren in te zetten op een integrale gebiedsvisie Sportpad, waar sport, onderwijs, wonen en zorg samen komen, hiervoor kaders vast te stellen en de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen. Zo kunnen partijen tot een gezamenlijk uitgewerkte gebiedsvisie komen om die vervolgens gefaseerd te kunnen realiseren de komende jaren.