Beeldvorming politieke avond

maandag 23 april 2018 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Karin van der Kaaden - van Klink
Toelichting:
De aanvangstijd is indicatief

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:06:01 - 00:09:07 - Karin van der Kaaden - van Klink
 • 2
 • 3
 • 4

  Beslispunten 1. de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen. 2. de Nota van wijzigingen vast te stellen. 3. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost’ vast te stellen. 4. medewerking te verlenen aan toekomstige juridisch-planologische procedures betreffende de uitbreiding van de bestaande veestapel van agrarische bedrijven in het plangebied, mits: a. er geen strijdigheid is met de Wet natuurbescherming; b. er voldaan wordt aan de in het bestemmingsplan Buitengebied Oost opgenomen bouw- en gebruiksregels. 5. na vaststelling van het bestemmingsplan een open uitnodiging te versturen naar inwoners en ondernemers om aanvullende initiatieven te verzamelen en deze zo mogelijk mee te nemen in een eerste herziening. Wat willen we bereiken Behoud en doorontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Wat gaan we daarvoor doen Een bestemmingsplan vaststellen waardoor er planologische en juridische rechtszekerheid ontstaat in het plangebied.  00:09:30 - 00:11:34 - Herman Haarman
  00:11:34 - 00:11:47 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:11:47 - 00:12:28 - Herman Haarman
  00:12:28 - 00:12:58 - Nick van Egmond
  00:12:58 - 00:13:20 - Laura van Klink
  00:13:20 - 00:14:11 - Herman Haarman
  00:14:11 - 00:14:51 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:14:51 - 00:16:46 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:16:46 - 00:17:04 - Ruud van der Star
  00:17:04 - 00:17:56 - Ger van Emmerik
  00:17:56 - 00:18:03 - Thijs Mooren
  00:18:03 - 00:18:38 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:18:38 - 00:18:41 - Jan van der Geest
  00:18:41 - 00:19:06 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:19:37 - 00:23:02 - Inspreker
  00:23:02 - 00:24:42 - Herman Haarman
  00:24:42 - 00:25:00 - Laura van Klink
  00:25:00 - 00:26:01 - Herman Haarman
  00:26:01 - 00:26:55 - Laura van Klink
  00:26:55 - 00:27:33 - Inspreker
  00:28:04 - 00:28:05 - Inge van der Meer
  00:28:21 - 00:29:35 - Inspreker
  00:29:35 - 00:29:48 - Laura van Klink
  00:29:48 - 00:30:52 - Inspreker
  00:31:38 - 00:32:04 - Laura van Klink
  00:33:11 - 00:33:18 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:33:18 - 00:35:52 - Inspreker
  00:35:52 - 00:36:26 - Jan van der Geest
  00:36:26 - 00:36:57 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:36:57 - 00:40:10 - Inspreker
  00:40:10 - 00:40:12 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:40:12 - 00:40:23 - Herman Haarman
  00:43:59 - 00:45:33 - Inspreker
  00:45:33 - 00:45:33 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:45:33 - 00:46:09 - Laura van Klink
  00:48:50 - 00:49:02 - Thijs Mooren
  00:49:02 - 00:49:15 - Herman Haarman
  00:49:15 - 00:49:54 - Inge van der Meer
  00:49:54 - 00:51:11 - Inspreker
  00:51:11 - 00:51:43 - Thijs Mooren
  00:51:43 - 00:52:03 - Herman Haarman
  00:52:03 - 00:52:14 - Inge van der Meer
  00:54:51 - 00:55:13 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:55:13 - 00:55:24 - Johan Hoogendoorn
  00:56:09 - 00:59:40 - Inspreker
  00:59:40 - 01:00:13 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:00:13 - 01:01:08 - Inspreker
  01:01:08 - 01:01:13 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:01:13 - 01:03:39 - Herman Haarman
  01:03:39 - 01:04:06 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:04:06 - 01:05:52 - Inspreker
  01:05:52 - 01:06:40 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:06:40 - 01:08:08 - Herman Haarman
  01:08:08 - 01:08:33 - Inge van der Meer
  01:08:33 - 01:08:51 - Herman Haarman
  01:08:51 - 01:08:56 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:08:56 - 01:09:42 - Inspreker
  01:09:42 - 01:10:13 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:10:32 - 01:12:58 - Inspreker
  01:12:58 - 01:13:11 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:14:22 - 01:14:34 - Johan Hoogendoorn
  01:14:50 - 01:15:06 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:15:06 - 01:18:24 - Inspreker
  01:18:24 - 01:18:44 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:18:44 - 01:19:10 - Herman Haarman
  01:19:10 - 01:19:52 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:19:52 - 01:20:06 - Inge van der Meer
  01:20:06 - 01:20:55 - Laura van Klink
  01:20:55 - 01:21:07 - Herman Haarman
  01:22:17 - 01:23:05 - Laura van Klink
  01:23:05 - 01:25:58 - Thijs Mooren
  01:25:58 - 01:27:07 - Ger van Emmerik
  01:27:07 - 01:28:32 - Thijs Mooren
  01:28:32 - 01:29:31 - Herman Haarman
  01:29:31 - 01:30:25 - Thijs Mooren
  01:30:25 - 01:30:40 - Herman Haarman
  01:30:40 - 01:31:10 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:31:10 - 01:31:25 - Nick van Egmond
  01:31:25 - 01:31:50 - Thijs Mooren
  01:31:50 - 01:31:59 - Herman Haarman
  01:31:59 - 01:33:33 - Karin van der Kaaden - van Klink
 • 5

  Beslispunten De Verordening doelgroepen sociale woningbouw Kaag en Braassem 2018 vaststellen. Wat willen we bereiken Uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid. Wat gaan we daarvoor doen Met de vaststelling van de doelgroepenverordening ontstaat een wettelijke basis om uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid in nieuwe bestemmingsplannen en exploitatieplannen af te dwingen en hiermee sociale huur- en koopwoningen aan de juiste doelgroepen te kunnen toewijzen.    01:33:33 - 01:34:35 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:34:35 - 01:36:30 - Nick van Egmond
  01:36:30 - 01:37:12 - Jan van der Geest
  01:37:12 - 01:38:41 - Ruud van der Star
  01:38:41 - 01:38:43 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:38:43 - 01:39:05 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:40:09 - 01:40:43 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:40:59 - 01:41:27 - Nick van Egmond
  01:43:22 - 01:44:23 - Jan van der Geest
  01:44:23 - 01:44:59 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:46:24 - 01:46:28 - Anja de Rijk - de Jong
  01:46:47 - 01:47:18 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:48:33 - 01:48:37 - Ruud van der Star
  01:48:37 - 01:48:54 - Nick van Egmond
  01:51:23 - 01:52:26 - Ruud van der Star
  01:53:11 - 01:53:50 - Anja de Rijk - de Jong
  01:55:39 - 01:56:22 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:56:22 - 01:57:08 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:57:08 - 01:57:11 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:57:28 - 01:57:46 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:57:46 - 01:59:01 - Nick van Egmond
  02:01:22 - 02:01:28 - Anja de Rijk - de Jong
  02:01:50 - 02:03:36 - Ruud van der Star
  02:03:36 - 02:03:56 - Karin van der Kaaden - van Klink
  02:03:56 - 02:04:13 - Nick van Egmond
  02:04:25 - 02:05:11 - Karin van der Kaaden - van Klink
 • 6