Visie en Advies

maandag 15 maart 2021 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Peter van Dijk
Toelichting:

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

De aanvangstijd is indicatief, de vergadering start na afloop van de hoorzitting bestemmingsplannen.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  Tegen het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020 om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen voor diverse agrarische gronden nabij de Korte Dwarsweg/Ripselaan/N445 zijn drie bezwaarschriften ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft een hoorzitting gehouden en een advies over de bezwaren uitgebracht. Geadviseerd wordt de bezwaarschriften niet-ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren.  Voorgesteld besluit

  1. het bezwaarschrift van de Stichting Groen Licht niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. de overige bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat in plaats van het perceel Alkemade D 3112, het perceel Alkemade D 3312 moet zijn aangewezen als bedoeld in artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg.

 • 8

  Onder voorbehoud besluit bij agendapunt 2.

  De fracties van PRO, CDA en D66  hebben verzocht om tijdens deze vergadering de ontwikkelingen ten aanzien van het project Skeave Huse te kunnen bespreken.

  Het college heeft op 9 maart besloten om het project ‘Huisvesting van bijzondere doelgroepen’ op de voorkeurslocatie in Rijnsaterwoude stop te zetten. Het college geeft aan dat het draagvlak, door omstandigheden, voor het realiseren van deze huisvesting aan de Kalmoeslaan bij de inwoners van Rijnsaterwoude en bij andere inwoners en partners is afgenomen. Ook wordt aangegeven dat het college het proces van besluitvorming opnieuw wil starten in overleg met de raad. Het college heeft dit besluit via een persbericht bekend gemaakt.

  De aanvragers van dit ingelaste agendapunt willen met elkaar bespreken hoe ze tegenover deze ontwikkeling staan en wellicht al vooruit kijken naar het opnieuw starten van het proces. Het geeft hen ook de gelegenheid in de openbaarheid aan te geven hoe ze tegenover het besluit van het college staan.

  Omdat het college een notitie heeft aangekondigd, dat dus nog niet beschikbaar is, waarin zij aangeven hoe ze het nieuwe proces willen vormgeven is er momenteel geen duidelijke onderlegger voor dit agendapunt anders dan het persbericht. Derhalve is alleen dit persbericht als onderlegger bij dit agendapunt gezet.


 • 9