Raadsavond

maandag 13 mei 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Marina van der Velde - Menting
Toelichting:
Visie en advies

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Aan de raad wordt gevraagd, op basis van het regionaal risicoprofiel, hun wensen kenbaar te maken voor het regionaal beleidsplan van VRHM. Deze wensen worden meegenomen in het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio. Bij de bespreking van het nieuwe regionaal risicoprofiel VRHM 2020-2023 worden de gemeenteraden verzocht hun wensen kenbaar te maken voor het nieuwe regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 (artikel 15 Wet veiligheidsregio’s). Het beleidsplan is, net als het risicoprofiel, een wettelijk planfiguur dat elke vier jaar moet worden vastgesteld. Deze compacte kadernotitie geeft een overzicht van de ontwikkelingen op de taakvelden die bij de veiligheidsregio zijn belegd en die relevant zijn voor het nieuwe beleidsplan. Tijdens de bespreking van deze kadernotitie in de gemeenteraad worden de ontwikkelingen nader toegelicht,


 • 3

  Tijdens deze vergadering zal door de aanwezige raadsleden besproken worden of het collegevoorstel voor een raadsvergadering kan worden geagendeerd. De raad wordt dan voorgesteld het besluit te nemen over een voorbereidingsbudget voor het vervangen van de Langebrug. Dit budget is tweeledig. Enerzijds voor het in stand houden van de huidige verkeersmaatregelen en anderzijds voor het starten van de voorbereiding van de vervanging van de Langebrug,zodat ontwerpen opgesteld en kostenafwegingen gemaakt kunnen worden en uiteindelijk een contract wordt opgesteld waarop een aannemer kan inschrijven om de werkzaamheden uit te voeren.  Voorgesteld besluit

  De raadsleden te vragen of bijgevoegd raadsvoorstel naar de besluitvormende raad van 27 mei 2019 kan, eventueel als hamerstuk.

 • 4
 • 5

  Voor vanavond staat er een avond ter voorbereiding van het richtdebat en de richtnota. Waarom? • Om de vertegenwoordigers van de fracties (financiële woordvoerders, fractiewoordvoerder op sociaal- en ruimtelijk domein ) bij te praten over de onderliggende uitgangspunten van de P&C cyclus 2.0 en wat er anders gaat ten opzichte van de werkwijze vorige jaren. Er zal even stilgestaan worden bij de huidige opzet en de nieuwe opzet, de verschillen en het waarom daarvan. • Vervolgens willen we samen met de raadsleden bekijken of de belangrijkste uitgangspunten een passende vertaling gekregen hebben, of dat hier nog zaken anders of beter kunnen (vorm, op welk moment, met wie) • Tenslotte willen we even stil staan bij wat er verder nog nodig is om dit raadsbreed goed te laten landen en mee aan de slag te kunnen. De gemeentesecretaris Marja Spreij zal het gesprek in goede banen leiden.