Visie en Advies

maandag 13 december 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.
Concept agenda, stukken volgen

Agendapunten