Raadsavond

maandag 9 december 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Hilde Bax
Toelichting:

Visie en Advies

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:18 - 00:02:08 - Hilde Bax Voorzitter
  00:02:08 - 00:02:25 - Peter van Dijk
 • 2
 • 3

  00:02:25 - 00:03:59 - Hilde Bax Voorzitter
 • 4
 • 5

  00:03:59 - 00:04:17 - Inspreker
  00:04:17 - 00:07:32 - Hilde Bax Voorzitter
  00:08:07 - 00:11:07 - Inspreker
  00:11:07 - 00:11:24 - Hilde Bax Voorzitter
  00:11:24 - 00:12:09 - Anja de Rijk
  00:12:09 - 00:12:11 - Hilde Bax Voorzitter
  00:12:11 - 00:12:21 - Nick van Egmond
  00:12:21 - 00:12:31 - Hilde Bax Voorzitter
  00:12:31 - 00:12:53 - Nick van Egmond
  00:12:53 - 00:13:10 - Hilde Bax Voorzitter
  00:13:10 - 00:13:21 - Nick van Egmond
  00:13:21 - 00:13:44 - Hilde Bax Voorzitter
 • 6


  00:13:44 - 00:15:43 - Thijs Mooren
  00:15:43 - 00:16:13 - Hilde Bax Voorzitter
  00:16:13 - 00:17:06 - Yvonne Peters-Adrian Wethouder
  00:17:06 - 00:21:40 - Thijs Mooren
  00:21:40 - 00:21:57 - Hilde Bax Voorzitter
  00:21:57 - 00:22:23 - Nick van Egmond
  00:22:23 - 00:23:05 - Yvonne Peters-Adrian Wethouder
  00:23:05 - 00:23:23 - Nick van Egmond
  00:23:23 - 00:23:40 - Yvonne Peters-Adrian Wethouder
  00:23:40 - 00:23:54 - Nick van Egmond
  00:23:54 - 00:24:10 - Hilde Bax Voorzitter
  00:24:39 - 00:24:44 - Peter van Dijk
  00:24:44 - 00:25:11 - Hilde Bax Voorzitter
  00:25:11 - 00:26:05 - Thijs Mooren
  00:26:05 - 00:26:38 - Hilde Bax Voorzitter
  00:26:38 - 00:26:58 - Hans Klink
  00:26:58 - 00:27:04 - Hilde Bax Voorzitter
  00:27:04 - 00:27:52 - Thijs Mooren
  00:27:52 - 00:28:04 - Hilde Bax Voorzitter
  00:28:04 - 00:29:35 - Yvonne Peters-Adrian Wethouder
  00:29:35 - 00:29:44 - Hilde Bax Voorzitter
  00:29:44 - 00:29:54 - Jan van der Geest
  00:29:54 - 00:29:58 - Hilde Bax Voorzitter
 • 7

  De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de verblijfsrecreatieve bestemming voor een groepsaccomodatie van 22 te wijzigen naar een verblijfsrecreatieve bestemming voor vier onderkomens met een maximale oppervlakte van 60m2.Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat de ontwikkeling niet past binnen de regels van het huidige bestemmingsplan.  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Leidseweg naast 36d Oud Ade’ (NL.IMRO.1884.LEIDSEWEGNAAST36D-VAS1) ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.


  00:33:09 - 00:33:23 - Jan van der Geest
  00:33:23 - 00:34:04 - Hilde Bax Voorzitter
  00:34:11 - 00:35:30 - Thijs Mooren
  00:35:30 - 00:35:42 - Hilde Bax Voorzitter
  00:35:42 - 00:35:58 - Ger van Emmerik
  00:35:58 - 00:36:03 - Nick van Egmond
  00:36:14 - 00:36:39 - Hilde Bax Voorzitter
  00:36:39 - 00:37:17 - Inge van der Meer Wethouder
  00:37:17 - 00:37:19 - Hilde Bax Voorzitter
  00:37:19 - 00:37:21 - Thijs Mooren
  00:37:21 - 00:37:59 - Hilde Bax Voorzitter
  00:37:59 - 00:38:15 - Inge van der Meer Wethouder
  00:38:15 - 00:38:35 - Hilde Bax Voorzitter
  00:38:35 - 00:38:47 - Inspreker
  00:38:47 - 00:38:53 - Thijs Mooren
  00:38:53 - 00:39:18 - Hilde Bax Voorzitter
  00:39:37 - 00:39:43 - Anja de Rijk
  00:39:43 - 00:43:48 - Hilde Bax Voorzitter
 • 8

  De Financiële verordening wordt geactualiseerd. Wijzigingen in de P&C cyclus, gewijzigde inzichten in de effecten van de BBV en wensen van de raad zijn verwerkt in de verordening. Tevens zijn er kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd.  Voorgesteld besluit

  De Financiële verordening Kaag en Braassem 2020 vast te stellen


  00:43:48 - 00:43:58 - Hilde Bax Voorzitter
  00:43:58 - 00:44:16 - Fred Zoetendaal
  00:44:16 - 00:44:24 - Hilde Bax Voorzitter
  00:44:24 - 00:45:14 - Thijs Brambach
  00:45:14 - 00:45:21 - Hilde Bax Voorzitter
  00:45:21 - 00:46:03 - Ronald Wesselink
  00:46:03 - 00:46:07 - Hilde Bax Voorzitter
  00:46:07 - 00:48:06 - Peter van Dijk
  00:48:06 - 00:49:01 - Hilde Bax Voorzitter
  00:49:09 - 00:49:59 - Inge van der Meer Wethouder
  00:49:59 - 00:50:05 - Hilde Bax Voorzitter
  00:50:05 - 00:50:13 - Gino Wesselman
  00:50:13 - 00:50:18 - Inge van der Meer Wethouder
  00:51:09 - 00:51:15 - Gino Wesselman
  00:51:15 - 00:51:48 - Inge van der Meer Wethouder
  00:51:58 - 00:52:40 - Hilde Bax Voorzitter
  00:52:40 - 00:52:54 - Thijs Brambach
  00:52:54 - 00:53:01 - Inge van der Meer Wethouder
  00:53:36 - 00:54:09 - Hilde Bax Voorzitter
  00:54:29 - 00:54:31 - Peter van Dijk
  00:54:31 - 00:54:43 - Gino Wesselman
  00:54:43 - 00:54:56 - Hilde Bax Voorzitter
  00:54:56 - 00:55:17 - Peter van Dijk
  00:55:17 - 00:55:19 - Hilde Bax Voorzitter
  00:55:19 - 00:55:23 - Ronald Wesselink
  00:55:23 - 00:57:08 - Hilde Bax Voorzitter
 • 9

  Eens in de vier jaar wordt de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Deze nota bevat richtlijnen over hoe de gemeente om moet gaan met risico’s en op welke manier weerstand moet worden geboden om deze risico’s op te kunnen vangen. In de nota is bepaald hoe de raad hierover moet worden geïnformeerd.  Voorgesteld besluit

  De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2023 vast te stellen waarin richtlijnen worden gegeven omtrent:
  • Het tijdig onderkennen van risico’s en de impact daarvan op de gemeentelijke organisatie;
  • Het tijdig treffen van adequate maatregelen om de kans op en de gevolgen van deze risico’s zo veel als mogelijk te beperken;
  • De informatie over het risicomanagement en het weerstandsvermogen aan de raad;
  • De gewenste omvang van het weerstandsvermogen.


  00:57:08 - 00:59:39 - Peter van Dijk
  00:59:39 - 00:59:47 - Hilde Bax Voorzitter
  00:59:47 - 01:02:59 - Ronald Wesselink
  01:02:59 - 01:03:02 - Hilde Bax Voorzitter
  01:03:02 - 01:05:10 - Thijs Brambach
  01:05:10 - 01:05:40 - Hilde Bax Voorzitter
  01:05:40 - 01:05:54 - Peter van Dijk
  01:05:54 - 01:06:09 - Hilde Bax Voorzitter
  01:06:09 - 01:06:11 - Inge van der Meer Wethouder
  01:06:11 - 01:07:08 - Gino Wesselman
  01:07:08 - 01:08:39 - Ronald Wesselink
  01:08:39 - 01:08:44 - Hilde Bax Voorzitter
  01:08:44 - 01:08:49 - Gino Wesselman
  01:08:49 - 01:09:09 - Hilde Bax Voorzitter
  01:09:09 - 01:09:42 - Peter van Dijk
  01:09:42 - 01:09:52 - Hilde Bax Voorzitter
  01:09:52 - 01:10:15 - Peter van Dijk
  01:10:15 - 01:10:17 - Hilde Bax Voorzitter
  01:10:17 - 01:10:31 - Fred Zoetendaal
  01:10:31 - 01:10:41 - Hilde Bax Voorzitter
  01:10:41 - 01:11:50 - Ronald Wesselink
  01:11:50 - 01:11:54 - Peter van Dijk
  01:11:54 - 01:12:20 - Hilde Bax Voorzitter
  01:12:34 - 01:13:32 - Inge van der Meer Wethouder
  01:13:32 - 01:13:38 - Hilde Bax Voorzitter
  01:13:38 - 01:14:01 - Inge van der Meer Wethouder
  01:14:01 - 01:14:18 - Ronald Wesselink
  01:14:18 - 01:14:54 - Inge van der Meer Wethouder
  01:15:56 - 01:16:24 - Hilde Bax Voorzitter
  01:16:24 - 01:16:30 - Ronald Wesselink
  01:16:30 - 01:16:40 - Hilde Bax Voorzitter
  01:16:40 - 01:17:49 - Ronald Wesselink
  01:17:49 - 01:21:17 - Inge van der Meer Wethouder
 • 10

  De gemeentelijke belastingverordeningen die in 2020 van kracht worden, moeten ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. De besluiten die zijn genomen bij de vaststelling van de Richtnota dan wel de Programmabegroting 2020 zijn hierin verwerkt.

  De uitvoeringsregeling op basis van de verordening afvalstoffenheffing 2020 wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het betreft hier een wijziging in het gemiddeld aantal ledigingen per jaar als basis voor de berekening van het bedrag van de voorlopige aanslag.  Voorgesteld besluit

  1. De volgende verordeningen vast te stellen:
   a. Verordening afvalstoffenheffing 2020
   b. Verordening forensenbelasting 2020
   c. Legesverordening 2020
   d. Verordening lijkbezorgingsrechten 2020,
   e. Verordening marktgeld 2020
   f. Verordening onroerendezaakbelasting 2020
   g. Verordening precariobelasting 2020
   h. Verordening rioolheffing 2020
   i. Verordening roerende-zaakbelasting 2020
   j. Verordening toeristenbelasting 2020

  2. Het bijgestelde kostendekkingsplan van het GRP 2019-2023, waarin de gewijzigde renteomslag en het bijgestelde aantal aansluitingen is verwerkt, vast te stellen.

  3. De wijziging op de programmabegroting 2020, waarbij de inkomsten en uitgaven zijn aangepast conform het geactualiseerd kostendekkingsplan per 2020 van het GRP 2019-2023, vast te stellen.


  01:21:17 - 01:21:31 - Hilde Bax Voorzitter
  01:21:31 - 01:21:58 - Hans Klink
  01:21:58 - 01:22:30 - Inge van der Meer Wethouder
  01:22:30 - 01:23:01 - Hans Klink
  01:23:01 - 01:23:05 - Inge van der Meer Wethouder
  01:23:05 - 01:23:07 - Hilde Bax Voorzitter
  01:23:07 - 01:23:28 - Kelly Straver
  01:23:28 - 01:24:04 - Inge van der Meer Wethouder
  01:24:04 - 01:24:31 - Kelly Straver
  01:24:31 - 01:24:34 - Hilde Bax Voorzitter
  01:24:34 - 01:25:13 - Gino Wesselman
  01:25:13 - 01:25:35 - Inge van der Meer Wethouder
  01:25:35 - 01:25:39 - Hilde Bax Voorzitter
  01:25:39 - 01:25:51 - Jan van der Geest
  01:25:51 - 01:26:14 - Inge van der Meer Wethouder
  01:26:34 - 01:26:37 - Hilde Bax Voorzitter
  01:26:37 - 01:27:48 - Ronald Wesselink
  01:27:48 - 01:28:05 - Hilde Bax Voorzitter
  01:28:05 - 01:28:30 - Hans Klink
  01:28:30 - 01:28:33 - Hilde Bax Voorzitter
  01:28:33 - 01:28:49 - Gino Wesselman
  01:28:49 - 01:28:57 - Hilde Bax Voorzitter
  01:28:57 - 01:29:32 - Kelly Straver
  01:29:32 - 01:29:36 - Hilde Bax Voorzitter
  01:29:36 - 01:29:48 - Peter van Dijk
  01:29:48 - 01:30:23 - Hans Klink
  01:30:23 - 01:31:05 - Peter van Dijk
  01:31:05 - 01:31:06 - Hilde Bax Voorzitter
  01:31:06 - 01:31:26 - Ronald Wesselink
  01:31:26 - 01:31:42 - Hilde Bax Voorzitter
  01:31:42 - 01:32:43 - Inge van der Meer Wethouder
  01:32:43 - 01:32:50 - Hilde Bax Voorzitter
  01:32:50 - 01:32:58 - Inge van der Meer Wethouder
  01:32:58 - 01:33:04 - Hilde Bax Voorzitter
  01:33:28 - 01:36:22 - Ronald Wesselink
  01:36:22 - 01:36:25 - Hilde Bax Voorzitter
  01:36:25 - 01:40:43 - Kelly Straver
  01:40:43 - 01:40:47 - Hilde Bax Voorzitter
  01:40:47 - 01:41:41 - Peter van Dijk
  01:41:41 - 01:45:08 - Gino Wesselman
  01:45:08 - 01:45:23 - Hilde Bax Voorzitter
  01:45:23 - 01:46:10 - Kelly Straver
  01:46:10 - 01:46:12 - Hilde Bax Voorzitter
  01:46:12 - 01:47:35 - Ronald Wesselink
  01:47:35 - 01:47:37 - Hilde Bax Voorzitter
  01:47:37 - 01:49:16 - Gino Wesselman
  01:49:16 - 01:49:22 - Hilde Bax Voorzitter
  01:49:22 - 01:53:07 - Hans Klink
  01:53:07 - 01:53:10 - Hilde Bax Voorzitter
  01:53:10 - 01:53:16 - Gino Wesselman
  01:53:16 - 01:53:54 - Hilde Bax Voorzitter
  01:53:56 - 01:54:51 - Kelly Straver
  01:54:51 - 01:56:06 - Ronald Wesselink
  01:56:06 - 01:56:08 - Hilde Bax Voorzitter
  01:56:08 - 01:56:52 - Ronald Wesselink
  01:56:52 - 01:57:54 - Peter van Dijk
  01:57:54 - 01:58:17 - Hilde Bax Voorzitter
  01:58:17 - 02:02:54 - Inge van der Meer Wethouder
  02:02:54 - 02:04:06 - Gino Wesselman
  02:04:06 - 02:04:19 - Hilde Bax Voorzitter
  02:04:19 - 02:05:01 - Hans Klink
  02:05:01 - 02:05:13 - Hilde Bax Voorzitter
  02:05:13 - 02:05:25 - Gino Wesselman
  02:05:25 - 02:05:27 - Hilde Bax Voorzitter
  02:05:27 - 02:05:44 - Gino Wesselman
  02:05:44 - 02:06:15 - Hilde Bax Voorzitter
  02:07:15 - 02:08:05 - Ronald Wesselink
  02:08:05 - 02:08:07 - Hilde Bax Voorzitter
  02:08:07 - 02:09:24 - Peter van Dijk
  02:09:24 - 02:09:48 - Hilde Bax Voorzitter
  02:09:53 - 02:11:51 - Inge van der Meer Wethouder
  02:11:51 - 02:11:54 - Hilde Bax Voorzitter
  02:11:54 - 02:12:13 - Ronald Wesselink
  02:12:13 - 02:12:24 - Inge van der Meer Wethouder
  02:12:24 - 02:12:42 - Hilde Bax Voorzitter
  02:13:03 - 02:13:59 - Thijs Brambach
  02:13:59 - 02:14:05 - Hilde Bax Voorzitter
  02:14:05 - 02:14:36 - Gino Wesselman
  02:14:36 - 02:14:39 - Hilde Bax Voorzitter
  02:14:39 - 02:15:34 - Peter van Dijk
  02:15:34 - 02:15:39 - Hilde Bax Voorzitter
  02:15:39 - 02:16:38 - Ronald Wesselink
  02:16:38 - 02:16:42 - Hilde Bax Voorzitter
  02:16:42 - 02:16:51 - Gino Wesselman
  02:16:51 - 02:17:10 - Hilde Bax Voorzitter
  02:17:10 - 02:17:24 - Gino Wesselman
  02:17:24 - 02:17:36 - Hilde Bax Voorzitter
  02:17:36 - 02:18:21 - Peter van Dijk
  02:18:21 - 02:19:08 - Hilde Bax Voorzitter
  02:19:09 - 02:19:40 - Inge van der Meer Wethouder
  02:19:40 - 02:19:43 - Hilde Bax Voorzitter
  02:19:43 - 02:20:17 - Peter van Dijk
  02:20:17 - 02:20:38 - Hilde Bax Voorzitter
  02:20:40 - 02:20:59 - Ronald Wesselink
  02:20:59 - 02:21:09 - Peter van Dijk
  02:21:09 - 02:21:10 - Hilde Bax Voorzitter
  02:21:10 - 02:21:54 - Hans Klink
  02:21:54 - 02:22:01 - Hilde Bax Voorzitter
  02:22:01 - 02:22:43 - Gino Wesselman
  02:22:43 - 02:22:46 - Hilde Bax Voorzitter
  02:22:46 - 02:22:54 - Fred Zoetendaal
  02:22:54 - 02:22:59 - Hilde Bax Voorzitter
  02:22:59 - 02:24:05 - Peter van Dijk
  02:24:05 - 02:24:08 - Hilde Bax Voorzitter
  02:24:08 - 02:24:52 - Ronald Wesselink
  02:24:52 - 02:25:33 - Hilde Bax Voorzitter
 • 11