Beeldvorming politieke avond

woensdag 21 februari 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Ton van Velzen
Toelichting:
Extra beeldvormende avond inzake bestemmingsplan Buitengebied Oost.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:04:14 - 00:06:52 - Ton van Velzen
 • 2
 • 3
 • 4

  Beslispunten 1. de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen. 2. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost’ vast te stellen. 3. de Nota van wijzigingen vast te stellen. 4. medewerking te verlenen aan toekomstige juridisch-planologische procedures betreffende de uitbreiding van de bestaande veestapel van agrarische bedrijven in het plangebied, mits: a. er geen strijdigheid is met de Wet natuurbescherming; b. er voldaan wordt aan de in het bestemmingsplan Buitengebied Oost opgenomen bouw- en gebruiksregels. 5. na vaststelling van het bestemmingsplan een open uitnodiging te versturen naar inwoners en ondernemers om aanvullende initiatieven te verzamelen en deze zo mogelijk mee te nemen in een eerste herziening. Wat willen we bereiken Behoud en doorontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Wat gaan we daarvoor doen Een bestemmingsplan vaststellen waardoor er planologische en juridische rechtszekerheid ontstaat in het plangebied.      00:07:15 - 00:10:49 - Herman Haarman
  00:10:49 - 00:11:02 - Ton van Velzen
  00:16:43 - 00:18:03 - Herman Haarman
  00:21:22 - 00:21:24 - Joris Elstgeest
  00:21:24 - 00:21:27 - Ton van Velzen
  00:21:27 - 00:22:21 - Jan van der Geest
  00:22:44 - 00:22:54 - Ton van Velzen
  00:28:28 - 00:29:41 - Herman Haarman
  00:29:43 - 00:29:52 - Ton van Velzen
  00:29:52 - 00:29:54 - Cees de Lange
  00:29:54 - 00:29:57 - Ton van Velzen
  00:29:57 - 00:30:09 - Jan van der Geest
  00:30:09 - 00:30:23 - Laura van Klink
  00:30:23 - 00:30:40 - Ton van Velzen
  00:30:40 - 00:30:58 - Herman Haarman
  00:31:40 - 00:32:16 - Ambtelijke ondersteuning
  00:32:16 - 00:32:41 - Jan van der Geest
  00:32:41 - 00:33:34 - Ambtelijke ondersteuning
  00:33:34 - 00:34:33 - Hilde Bax
  00:34:33 - 00:35:30 - Ambtelijke ondersteuning
  00:35:30 - 00:35:41 - Hilde Bax
  00:35:41 - 00:35:45 - Ambtelijke ondersteuning
  00:35:49 - 00:36:38 - Inspreker
  00:36:38 - 00:36:40 - Ton van Velzen
  00:36:40 - 00:39:06 - Inspreker
  00:39:06 - 00:39:21 - Ton van Velzen
  00:39:21 - 00:39:36 - Hilde Bax
  00:39:36 - 00:39:54 - Inspreker
  00:39:54 - 00:40:01 - Ton van Velzen
  00:40:01 - 00:40:16 - Johan Hoogendoorn
  00:40:16 - 00:40:38 - Inspreker
  00:40:38 - 00:41:31 - Ton van Velzen
  00:41:31 - 00:42:59 - Inspreker
  00:42:59 - 00:43:10 - Ton van Velzen
  00:43:10 - 00:43:19 - Jan van der Geest
  00:43:19 - 00:43:36 - Inspreker
  00:43:36 - 00:43:38 - Ton van Velzen
  00:43:38 - 00:43:48 - Inspreker
  00:43:48 - 00:44:00 - Ton van Velzen
  00:44:00 - 00:45:40 - Inspreker
  00:45:40 - 00:45:52 - Ton van Velzen
  00:45:52 - 00:47:06 - Hilde Bax
  00:47:06 - 00:47:57 - Herman Haarman
  00:47:57 - 00:48:16 - Ton van Velzen
  00:48:16 - 00:48:48 - Inspreker
  00:48:48 - 00:49:51 - Ton van Velzen
  00:49:51 - 00:54:08 - Inspreker
  00:54:08 - 00:54:32 - Ton van Velzen
  00:54:32 - 00:57:18 - Inspreker
  00:57:18 - 00:57:44 - Ton van Velzen
  00:57:44 - 00:57:57 - Laura van Klink
  00:57:57 - 00:58:00 - Inspreker
  00:58:00 - 00:58:02 - Ton van Velzen
  00:58:02 - 00:58:19 - Hilde Bax
  00:58:19 - 00:59:17 - Inspreker
  00:59:17 - 00:59:21 - Ton van Velzen
  00:59:21 - 00:59:45 - Jan van der Geest
  00:59:45 - 00:59:55 - Ton van Velzen
  00:59:55 - 01:00:19 - Thijs Brambach
  01:00:19 - 01:02:53 - Ambtelijke ondersteuning
  01:02:53 - 01:02:56 - Ton van Velzen
  01:02:56 - 01:03:05 - Johan Hoogendoorn
  01:03:05 - 01:03:55 - Ambtelijke ondersteuning
  01:03:55 - 01:04:04 - Ton van Velzen
  01:04:04 - 01:05:05 - Inspreker
  01:05:05 - 01:05:28 - Ambtelijke ondersteuning
  01:05:28 - 01:05:58 - Inspreker
  01:05:58 - 01:06:02 - Ton van Velzen
  01:06:02 - 01:06:09 - Ambtelijke ondersteuning
  01:06:09 - 01:07:59 - Herman Haarman
  01:07:59 - 01:08:06 - Ton van Velzen
  01:08:06 - 01:08:18 - Herman Haarman
  01:08:18 - 01:08:27 - Ton van Velzen
  01:08:27 - 01:08:53 - Inspreker
  01:08:53 - 01:09:50 - Ton van Velzen
  01:09:50 - 01:10:24 - Inspreker
  01:10:24 - 01:10:48 - Ton van Velzen
  01:10:48 - 01:11:13 - Inspreker
  01:11:13 - 01:11:49 - Ton van Velzen
  01:11:49 - 01:12:21 - Inspreker
  01:12:21 - 01:13:13 - Ton van Velzen
  01:13:13 - 01:18:01 - Inspreker
  01:18:01 - 01:18:02 - Ton van Velzen
  01:18:06 - 01:18:59 - Laura van Klink
  01:18:59 - 01:19:09 - Ton van Velzen
  01:19:09 - 01:19:28 - Jan van der Geest
  01:19:28 - 01:20:16 - Inspreker
  01:20:16 - 01:20:24 - Cees de Lange
  01:20:24 - 01:20:26 - Ton van Velzen
  01:20:26 - 01:20:55 - Hilde Bax
  01:20:55 - 01:22:48 - Inspreker
  01:22:48 - 01:23:04 - Ton van Velzen
  01:23:04 - 01:26:47 - Ambtelijke ondersteuning
  01:26:47 - 01:27:13 - Laura van Klink
  01:27:13 - 01:28:07 - Ambtelijke ondersteuning
  01:28:07 - 01:28:08 - Laura van Klink
  01:28:08 - 01:28:09 - Ambtelijke ondersteuning
  01:28:09 - 01:28:13 - Ton van Velzen
  01:28:13 - 01:29:59 - Inspreker
  01:29:59 - 01:30:28 - Laura van Klink
  01:30:28 - 01:30:40 - Inspreker
  01:30:40 - 01:30:56 - Ton van Velzen
  01:30:56 - 01:35:07 - Inspreker
  01:35:07 - 01:35:13 - Ton van Velzen
  01:35:13 - 01:35:58 - Inspreker
  01:35:58 - 01:36:43 - Ton van Velzen
  01:36:43 - 01:40:41 - Inspreker
  01:40:41 - 01:41:23 - Ton van Velzen
  01:41:23 - 01:45:15 - Inspreker
  01:45:15 - 01:45:24 - Ton van Velzen
  01:45:24 - 01:46:49 - Hilde Bax
  01:46:49 - 01:47:17 - Jan van der Geest
  01:47:17 - 01:47:30 - Inspreker
  01:47:30 - 01:48:10 - Jan van der Geest
  01:48:10 - 01:48:13 - Ton van Velzen
  01:48:13 - 01:49:37 - Herman Haarman
  01:49:37 - 01:49:41 - Ton van Velzen
  01:49:41 - 01:51:12 - Ambtelijke ondersteuning
  01:51:12 - 01:51:40 - Jan van der Geest
  01:51:40 - 01:51:50 - Ton van Velzen
  01:51:50 - 01:52:10 - Cees de Lange
  01:52:10 - 01:52:39 - Ambtelijke ondersteuning
  01:52:39 - 01:52:41 - Ton van Velzen
  01:52:41 - 01:52:49 - Inspreker
  01:52:49 - 01:53:32 - Ton van Velzen
  01:53:32 - 01:58:06 - Inspreker
  01:58:06 - 01:58:28 - Ton van Velzen
  01:58:28 - 02:02:05 - Inspreker
  02:02:05 - 02:02:23 - Ton van Velzen
  02:02:23 - 02:03:00 - Hilde Bax
  02:03:00 - 02:03:02 - Ton van Velzen
  02:03:02 - 02:03:31 - Laura van Klink
  02:03:31 - 02:05:05 - Ambtelijke ondersteuning
  02:05:05 - 02:06:27 - Inspreker
  02:06:27 - 02:07:05 - Ambtelijke ondersteuning
  02:07:05 - 02:07:35 - Ton van Velzen
  02:07:35 - 02:12:43 - Inspreker
  02:12:43 - 02:12:50 - Ton van Velzen
  02:12:50 - 02:13:43 - Jan van der Geest
  02:13:43 - 02:13:48 - Ton van Velzen
  02:13:48 - 02:13:53 - Thijs Brambach
  02:14:16 - 02:14:19 - Ambtelijke ondersteuning
  02:15:42 - 02:16:01 - Ton van Velzen
  02:16:01 - 02:17:21 - Herman Haarman
  02:17:21 - 02:17:33 - Inspreker
  02:17:33 - 02:18:16 - Ton van Velzen
  02:18:16 - 02:20:44 - Inspreker
  02:20:44 - 02:20:47 - Ton van Velzen
  02:20:47 - 02:21:06 - Jan van der Geest
  02:21:06 - 02:21:09 - Ton van Velzen
  02:21:09 - 02:21:23 - Jan van der Geest
  02:21:23 - 02:22:38 - Ambtelijke ondersteuning
  02:22:38 - 02:22:42 - Herman Haarman
  02:22:42 - 02:25:13 - Ton van Velzen
  02:25:13 - 02:25:27 - Jan van der Geest
  02:25:27 - 02:25:33 - Ambtelijke ondersteuning
  02:26:39 - 02:28:25 - Inspreker
  02:28:25 - 02:28:37 - Ton van Velzen
  02:28:37 - 02:29:58 - Ambtelijke ondersteuning
  02:29:58 - 02:30:25 - Ton van Velzen
  02:30:25 - 02:34:10 - Inspreker
  02:34:10 - 02:34:23 - Ton van Velzen
  02:34:23 - 02:34:52 - Jan van der Geest
  02:34:52 - 02:35:17 - Hilde Bax
  02:35:17 - 02:35:49 - Inspreker
  02:35:49 - 02:35:53 - Hilde Bax
  02:35:53 - 02:36:13 - Inspreker
  02:36:13 - 02:36:27 - Laura van Klink
  02:36:27 - 02:36:29 - Ton van Velzen
  02:36:29 - 02:37:58 - Ambtelijke ondersteuning
  02:37:58 - 02:38:52 - Ton van Velzen
  02:38:52 - 02:41:35 - Inspreker
  02:41:35 - 02:41:49 - Ton van Velzen
  02:41:49 - 02:43:25 - Herman Haarman
  02:43:25 - 02:44:17 - Ton van Velzen
  02:44:17 - 02:48:36 - Inspreker
  02:48:36 - 02:48:40 - Ton van Velzen
  02:48:40 - 02:50:14 - Inspreker
  02:50:14 - 02:50:26 - Ton van Velzen
  02:50:26 - 02:51:05 - Jan van der Geest
  02:51:05 - 02:52:45 - Ambtelijke ondersteuning
  02:52:45 - 02:53:02 - Herman Haarman
  02:53:02 - 02:53:27 - Cees de Lange
  02:53:27 - 02:54:29 - Ambtelijke ondersteuning
  02:54:29 - 02:54:50 - Johan Hoogendoorn
  02:54:50 - 02:56:11 - Herman Haarman
  02:56:11 - 02:56:56 - Ton van Velzen
  02:56:56 - 03:03:41 - Inspreker
  03:03:41 - 03:04:05 - Ton van Velzen
  03:04:05 - 03:04:33 - Jan van der Geest
  03:04:33 - 03:04:34 - Ton van Velzen
  03:04:34 - 03:04:36 - Herman Haarman
  03:04:36 - 03:04:38 - Ton van Velzen
  03:04:38 - 03:05:28 - Ambtelijke ondersteuning
  03:05:28 - 03:05:34 - Ton van Velzen
  03:05:34 - 03:06:03 - Laura van Klink
  03:06:03 - 03:06:29 - Ambtelijke ondersteuning
  03:06:29 - 03:06:34 - Ton van Velzen
  03:06:34 - 03:06:41 - Inspreker
  03:06:41 - 03:07:20 - Ton van Velzen
  03:07:20 - 03:12:08 - Inspreker
  03:12:08 - 03:12:09 - Ton van Velzen
  03:12:09 - 03:12:42 - Jan van der Geest
  03:12:42 - 03:12:47 - Cees de Lange
  03:12:47 - 03:13:43 - Herman Haarman
  03:13:43 - 03:13:54 - Inspreker
  03:13:54 - 03:15:29 - Herman Haarman
  03:15:29 - 03:17:16 - Ton van Velzen
  03:17:16 - 03:17:43 - Thijs Brambach
  03:17:43 - 03:18:45 - Ambtelijke ondersteuning
  03:18:45 - 03:19:26 - Hilde Bax
  03:19:26 - 03:19:28 - Ton van Velzen
  03:19:28 - 03:19:42 - Ambtelijke ondersteuning
  03:19:42 - 03:19:51 - Inspreker
  03:19:51 - 03:20:17 - Ton van Velzen
  03:20:17 - 03:20:33 - Fred Zoetendaal
  03:20:33 - 03:20:50 - Thijs Brambach
  03:20:50 - 03:21:35 - Herman Haarman
  03:21:35 - 03:22:18 - Ton van Velzen
  03:22:18 - 03:24:04 - Inspreker
  03:24:04 - 03:24:05 - Ton van Velzen
  03:24:05 - 03:24:24 - Jan van der Geest
  03:24:24 - 03:24:36 - Cees de Lange
  03:24:36 - 03:24:48 - Inspreker
  03:24:48 - 03:24:56 - Cees de Lange
  03:24:56 - 03:25:30 - Inspreker
  03:25:30 - 03:25:57 - Ton van Velzen
  03:25:57 - 03:27:16 - Inspreker
  03:27:16 - 03:27:19 - Ton van Velzen
  03:27:19 - 03:27:28 - Inspreker
  03:27:28 - 03:27:35 - Ton van Velzen
  03:27:35 - 03:28:36 - Ambtelijke ondersteuning
  03:28:36 - 03:28:43 - Inspreker
  03:28:43 - 03:28:57 - Ambtelijke ondersteuning
  03:28:57 - 03:29:06 - Ton van Velzen
  03:29:06 - 03:29:27 - Hilde Bax
  03:29:27 - 03:29:49 - Inspreker
  03:29:49 - 03:30:00 - Ton van Velzen
  03:30:00 - 03:30:31 - Inspreker
  03:30:31 - 03:32:49 - Ton van Velzen
  03:32:49 - 03:33:20 - Laura van Klink
  03:33:20 - 03:34:21 - Ambtelijke ondersteuning
  03:34:21 - 03:34:24 - Ton van Velzen
  03:34:24 - 03:34:32 - Ambtelijke ondersteuning
  03:34:32 - 03:35:42 - Ton van Velzen
  03:35:42 - 03:37:21 - Herman Haarman
 • 5