Fractievergadering

maandag 15 april 2019 19:30 - 20:00
Locatie:
Gemeentehuis
Voorzitter:
Toelichting:
Korte fractie omdat er in de 2 weken hierna geen vergaderingen zijn gepland. Vanavond om 20.00 uur wel extra raadsavond over het participatietraject omgevingsvisie.

Agendapunten