Raadsavond

maandag 14 oktober 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Hans Demoed
Toelichting:
Context en Kaders Gelet op de opzet van de avond is er geen uitzending

Uitzending

Agendapunten

  • 1

    Werksessie voor het Omgevingsplan onder begeleiding van KuiperCompagnons voor de gemeenteraad. De insteek van deze avond en het vervolg daarop wordt in bijgevoegde memo beschreven.


  • 2

    Thema's deze avond: Agrariërs en Passend in de omgeving In de Samenwerkingsagenda 2018-2022 zijn verschillende thema’s opgenomen met een ruimtelijk karakter. Het is belangrijk die ook aan elkaar te verbinden, zodat we werken met integrale sturing en begrippen. Veel van deze onderwerpen komen tot uitvoering bij concrete projecten en aanvragen. Ze hebben allemaal een gevolg voor de beschikbare ruimte in onze gemeente. Om die reden hebben we ze integraal opgenomen in deze notitie. Wij willen met interactieve werkvormen de thema’s verdiepen, zodat we tot een afwegingskader komen voor de beoordeling van concrete aanvragen, initiatieven en projecten. Het op te leveren product zou daarmee een toetsingskader of afwegingskader kunnen worden genoemd. De bespreking van de ruimtelijke paarse blokken m.b.t. hoogbouw en inbreiden vs. uitbreiden volgt in januari.