Raadsavond

maandag 18 november 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Hans Demoed
Toelichting:
Context en Kaders

Uitzending

Agendapunten

  • 1

    De raad krijgt tijdens deze avond meer inzicht in wat ondermijning nu precies is en wat het betekent voor de gemeente Kaag en Braassem. Wat kan de gemeente tegen ondermijning doen en welke rol kan de gemeenteraad daarin vervullen? En wat kan de gemeente doen op het gebied van regelgeving? Een professionele ervaringsdeskundige op het gebied van ondermijning en veiligheid zal een presentatie verzorgen. Ook de politie zal aanwezig zijn.


  • 2

    De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is één van de handvatten van gemeenten om in voorkomende gevallen op te kunnen treden tegen ongewenste zaken. In 2017 heeft Kaag en Braassem er voor gekozen het aantal regels in de APV fors te verminderen. Wij hechten namelijk ook aan vermindering van onnodige regels, waarbij ook ruimte ontstaat om de andere regels ook echt te handhaven. Om dezelfde reden is nog geen uitvoering gegeven aan de jaarlijkse voorgestelde wijziging van de VNG van de modelverordening. In de memo zijn een aantal technische aanpassingen opgenomen die wij wel van toepassing achten en allen een relatie hebben tot ondermijning of veiligheid, gebaseerd op lokale ervaringen en voorbeelden.


  • 3

    Een vertegenwoordiging van de brandweer is aanwezig om een toelichting te geven over het verloop en de keuzes rondom de brand in Hoogmade. Mocht u de presentatie van de Hoofdofficier van dienst brandweer willen ontvangen graag een berichtje naar griffie@kaagenbraassem.nl