RTG 2

dinsdag 15 september 2020 21:30 - 22:45
Locatie:
Gemeentehuis, raadzaal
Voorzitter:
T.E. Corporaal
Toelichting:

Door het coronavirus vergadert de gemeenteraad anders dan normaal. De raadsvergaderingen zijn niet meer fysiek toegankelijk voor publiek. De gemeenteraadsleden vergaderen zelf in de raadszaal samen met het college en de griffier. De raads- en collegeleden zitten op een andere plek in de raadszaal dan anders om 1.5 meter afstand tot elkaar te kunnen houden.

• In de raadzaal zullen de voorzitter van de RTG en de griffier raads- en commissieleden naar hun plek begeleiden.
• Aan de raadstafels kunnen maximaal 14 woordvoerders met een microfoon zitten.
• De overige raadsleden worden verspreid over de publieke tribune.
• Insprekers in de RTG zijn toegestaan en hebben een plek in het midden van de raadzaal.
• Alleen woordvoerders mogen fysiek aanwezig zijn.
• Er is geen publiek aanwezig.
• Wethouders kunnen bijgestaan worden door maximaal 1 ambtenaar.
• Naambordjes en doekjes staan op de tafels.
• Tijdens een korte schorsing kan er van woordvoerder worden gewisseld en is er ruimte voor toiletbezoek. Hierbij het vriendelijke verzoek ook tijdens de schorsingen de anderhalf meter afstand in acht te nemen.
• Er worden waterflesjes op de tafels geplaatst. Koffie en thee kunnen in de schorsing bij de koffieautomaat worden gehaald. Ook hier, denk aan de 1,5 meter.
• Wacht aan het eind van de vergadering met vertrekken totdat de voorzitter en de griffier jullie de zaal uit begeleiden.
Alleen als iedereen zich houdt aan de aanwijzingen van griffier/voorzitter kunnen we de maximale veiligheid voor elkaar krijgen (afstand houden, zo beperkt mogelijke bewegingen in de zaal, hygiëne maatregelen).
We rekenen op uw medewerking.

Agendapunten