RTG 1

dinsdag 6 november 2018 20:00 - 21:00
Locatie:
Gemeentehuis, raadzaal
Voorzitter:
R.M. Pelleboer
Toelichting:
- Wegens gebrek aan input is er geen memo regiozaken; - In aansluiting op de laatste Samenspel bijeenkomst willen we morgen in beide RTG’s experimenteren met een andere opstelling: Om meer een kring te vormen en om tegemoet te komen aan de geuite wens om als commissieleden niet op een rij te hoeven zitten, willen we de commissieleden verdelen, 4 aan de ene kant en 5 aan de andere kant aangevuld met de wethouders. De trouwtafel staat wat naar voren en daar achter zitten dan de voorzitter, griffier en portefeuillehouder. We gebruiken op de trouwtafel de loopmicrofoon. De eerste 2 rijen van de publieke tribune schuiven we wat naar voren voor het kring gevoel; - We openen de behandeling van de agendapunten met een hele kort inleiding door de portefeuillehouder waarbij heel beknopt wordt aangegeven waarom het onderwerp is geagendeerd en welk besluit er van de raad wordt gevraagd.

Agendapunten