Gemeenteraad

dinsdag 31 maart 2020 20:00 - 20:00
Locatie:
Online
Voorzitter:
J. Nieuwenburg
Toelichting:

In het kader van de coronacrisis heeft besluitvorming plaatsgevonden conform artikel 32, lid 3 gemeentewet in afstemming met het presidium van 31 maart 2020. Deze voorstellen zijn in de openbare algemene raadscommissies van 3 en 10 maart behandeld. Er is toen geconcludeerd dat dit B-agendapunten waren. Er is voor deze besluiten niet om een stemming in de raad gevraagd.

Agendapunten