Gemeenteraad

dinsdag 25 juni 2019 14:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. Nieuwenburg
Toelichting:

Deze vergadering staat in het teken van de behandeling van de Jaarstukken 2018 en de Kadernota 2019. Tevens staan er een aantal punten op de agenda die in de commissie van 18 en 20 juni aan de orde komen. Deze punten worden vanwege de termijnen op deze agenda geplaatst.

Uitzending

Agendapunten