Gemeenteraad

dinsdag 15 mei 2018 20:00 - 21:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. Nieuwenburg
Toelichting:
De gemeenteraad staat in het teken van personele besluiten voor functies in de gemeenteraad. Het gaat om benoeming van: - de leden voor de Algemene Raadscommissie (ARC) - de 1e en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter - de voorzitters voor de Algemene Raadscommissie - de interne leden voor de Rekenkamercommissie - de leden voor de Auditcommissie en de voorzitter van de commissie - de leden vertrouwenscommissie functioneren, herbenoeming en benoeming burgemeester - de leden voor de werkgeverscommissie van de raadsgriffie Voor de volgende categorien moet worden gestemd omdat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal plaatsen: de 1e en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter en de interne leden voor de Rekenkamercommissie. Stemming gebeurt via stembriefjes (anoniem en geheim).

Uitzending

Agendapunten