Raad

donderdag 28 oktober 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
ntb
Voorzitter:
A. van Dam

Agendapunten

 • A.1
 • A.2
 • A.3
 • B
 • B.1
 • C
 • C.1
 • C.2
 • C.3
 • C.4

  Ingekomen stukken (+ memo's)
  Titel
  01. raadsbrief Voortgang aanpak verkeersonveiligheid en overlast Zijdewind
  02. Memo raad initiatievensessie woningbouw Winkel en Nieuwe Niedorp.
  03. Memo van de voorzitter en de griffier over de bijeenkomst van de RRN van 26 augustus Plus concept verslag van die bijeenkomst
  04. Denk mee over.....koersdocumenten
  05. Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer in uw gemeente
  06. Motie alle fractie - Borstonderzoek - 6 september 2021 - aangenomen
  07. Impressie VNHG-ledenvergadering 3 september 2021
  08. Brief Gemeenteraad Industrieweg 50.
  09. Memo raad 21-09-14 update renovatie zwembad De Rijd - september 2021
  10. brief fysio-fitness aan gemeenteraad en college huisvesting Industrieweg
  11. Brief Eenheidsdriehoek aan Bgm's NH - Bezuinigingsmaatregelen + Zorgvuldig Kiezen.
  12. Herontwikkeling voormalig Joods Werkdorp Nieuwesluizerweg 42 te Slootdorp’
  13, Memo raad gedoogbeslissing het Venster
  14. Persbericht Ziek van School- raadsleden, sept 2021
  15. brief aan raad inzake bezwaar woonfunctie industrieweg 50.
  16. Bezwaar tegen grootschalige woonunits voor 160 tijdelijke werknemers
  17. Agendabundel algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - 1 oktober 2021
  18. Memo raad 21-09-21 regionaal cultuurprofiel.
  19. Memo raad 21-09-21 verkeersveiligheid N248-Waardpolderhoofdweg
  20. Eerste begrotingswijziging 2022 - voor Zienswijzen
 • C.5
 • D