Raadsvergadering

dinsdag 3 juli 2018 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal, Vlijmen
Voorzitter:
drs. R.H. Augusteijn
Toelichting:

Gezien de volle agenda wordt u verzocht woensdag 4 juli te reserveren voor het eventueel vervolg van deze raadsvergadering.

Vanuit de organisatie is er bij de griffie een verzoek binnengekomen om voor het zomerreces nog een besloten bijeenkomst te
organiseren om de raad te informeren over de laatste ontwikkelingen m.b.t. Landgoed Steenenburg. Deze besloten bijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan deze raadsvergadering om 18.30 uur in de Trouwzaal gemeentehuis Vlijmen.

Agendapunten