Cie Openbare Ruimte

woensdag 18 november 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
digitaal via Teams
Voorzitter:
Corrie Konijn
Toelichting:

De vergadering vindt digitaal plaats via Teams. Wilt u de commissies digitaal bijwonen of terugkijken?
U kunt de vergaderingen van de commissies live volgen via Teams. U heeft hiervoor een link met toegang tot de vergadering nodig. Deze link vraagt u aan bij de griffie via griffie@heiloo.nl Na afloop is de vergadering terug te bekijken en beluisteren op de website van Heiloo door te klikken op de vergaderkalender via https://www.heiloo.nl/raad-en-college
Wilt u tijdens een commissievergadering inspreken?
Het is mogelijk om in te spreken tijdens de digitale commissievergaderingen. U laat uiterlijk vòòr 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffie weten dat u wilt inspreken. U ontvangt vervolgens een uitnodiging om tijdens de vergadering digitaal in te spreken. U kunt uw inbreng ook schriftelijk onder de aandacht van de commissie brengen, u mailt dan uw tekst naar de griffie.

Uitzending

Agendapunten