Raadsvergadering

woensdag 26 september 2018 18:00 - 22:00
Locatie:
Stadhuis
Voorzitter:
Emile Roemer
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2


  Toezeggingen
  Titel
  De vraag sinds wanneer en onder welke contractuele voorwaarden de gemeente groene stroom afneemt wordt schriftelijk beantwoord.

  00:11:37 - 00:12:23 - Henk Verreck
  00:12:23 - 00:12:31 - Emile Roemer
  00:16:55 - 00:17:42 - Henk Verreck
  00:17:44 - 00:17:48 - Emile Roemer
  00:17:48 - 00:18:19 - Paul Hazen
  00:18:20 - 00:18:23 - Emile Roemer
  00:18:23 - 00:18:48 - Yolanda Claessens-Schepers
  00:18:49 - 00:18:52 - Emile Roemer
  00:21:43 - 00:21:50 - Yolanda Claessens-Schepers
  00:21:50 - 00:21:52 - Emile Roemer
  00:22:59 - 00:23:24 - Ron Meyer
  00:23:24 - 00:23:29 - Emile Roemer
  00:28:24 - 00:31:14 - Ron Meyer
  00:31:15 - 00:31:19 - Emile Roemer
  00:31:19 - 00:31:54 - Paul Hazen
  00:31:54 - 00:31:57 - Emile Roemer
  00:31:57 - 00:34:02 - Roel Leers
  00:34:02 - 00:34:24 - Emile Roemer
  00:34:25 - 00:35:03 - Ans Winkens
  00:35:03 - 00:35:05 - Emile Roemer
  00:35:05 - 00:35:42 - Nico Aarts
  00:35:42 - 00:35:44 - Emile Roemer
  00:35:44 - 00:36:43 - Ewout Tijdeman
  00:36:43 - 00:36:44 - Emile Roemer
  00:43:15 - 00:43:54 - Jan Bertholet
  00:43:54 - 00:43:54 - Emile Roemer
  00:43:54 - 00:44:01 - Jan Bertholet
  00:44:01 - 00:45:28 - Emile Roemer
  00:45:28 - 00:45:32 - Ron Meyer
  00:45:37 - 00:45:47 - Ewout Tijdeman
  00:46:01 - 00:46:19 - Emile Roemer
  00:46:19 - 00:46:57 - Roel Leers
  00:46:57 - 00:47:02 - Emile Roemer
  00:53:42 - 00:54:28 - Roel Leers
  00:54:28 - 00:54:46 - Emile Roemer
  00:54:46 - 00:55:01 - Hannie Heine-van Dartel
  00:55:01 - 00:55:03 - Emile Roemer
  00:55:03 - 00:56:39 - Ron Meyer
  00:56:40 - 00:56:41 - Emile Roemer
  00:56:41 - 00:57:36 - Marc van den Berg
  00:57:36 - 01:00:03 - Emile Roemer
  01:00:03 - 01:00:05 - Roel Leers
  01:00:05 - 01:00:07 - Emile Roemer
  01:00:07 - 01:00:13 - Roel Leers
  01:00:13 - 01:00:16 - Emile Roemer
  01:00:16 - 01:00:20 - Roel Leers
  01:00:20 - 01:01:16 - Emile Roemer
  01:01:16 - 01:01:19 - Eliane Geron
  01:01:19 - 01:01:22 - Emile Roemer
  01:01:22 - 01:01:34 - Eliane Geron
  01:01:34 - 01:01:43 - Emile Roemer
  01:01:43 - 01:02:33 - Eliane Geron
  01:02:33 - 01:02:39 - Emile Roemer
  01:02:39 - 01:02:45 - Eliane Geron
  01:03:26 - 01:03:28 - Emile Roemer
  01:03:31 - 01:03:54 - Eliane Geron
  01:03:54 - 01:04:04 - Emile Roemer
  01:04:37 - 01:04:39 - Eliane Geron
  01:04:39 - 01:04:43 - Emile Roemer
  01:04:43 - 01:04:59 - Eliane Geron
  01:04:59 - 01:05:01 - Emile Roemer
  01:05:11 - 01:05:33 - Peter Pauwels
  01:05:33 - 01:05:36 - Emile Roemer
  01:08:25 - 01:08:32 - Peter Pauwels
  01:08:32 - 01:08:35 - Emile Roemer
  01:08:59 - 01:09:11 - Roel Leers
  01:09:11 - 01:09:33 - Emile Roemer
  01:09:33 - 01:10:14 - Ron Meyer
  01:10:14 - 01:10:33 - Emile Roemer
  01:17:44 - 01:18:29 - Ron Meyer
  01:18:30 - 01:18:33 - Emile Roemer
  01:18:33 - 01:18:49 - Ans Winkens
  01:18:49 - 01:19:12 - Emile Roemer
  01:19:12 - 01:19:55 - Pascale Plusquin
  01:19:55 - 01:20:26 - Emile Roemer
 • 3


  01:20:42 - 01:20:57 - Fred Daamen
  01:20:57 - 01:21:14 - Emile Roemer
  01:21:14 - 01:21:39 - Eliane Geron
  01:21:43 - 01:22:21 - Emile Roemer
 • 4


  01:22:21 - 01:23:01 - Henk Verreck
  01:23:01 - 01:23:41 - Emile Roemer
  01:23:41 - 01:24:46 - Inez Meertens
  01:24:46 - 01:24:54 - Emile Roemer
  01:24:54 - 01:25:29 - Teun Zwemmer
  01:25:29 - 01:25:34 - Emile Roemer
  01:25:34 - 01:26:44 - Roel Leers
  01:26:44 - 01:27:07 - Emile Roemer
  01:27:07 - 01:27:33 - Peter Pauwels
  01:27:33 - 01:28:07 - Emile Roemer
 • 5

  Voorstel Het college toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling ‘Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019’ te treffen.  01:28:07 - 01:30:18 - Marc van den Berg
  01:30:18 - 01:30:22 - Emile Roemer
  01:30:22 - 01:32:12 - Henk Verreck
  01:32:12 - 01:32:15 - Emile Roemer
  01:32:15 - 01:32:49 - Nico Aarts
  01:32:49 - 01:32:51 - Emile Roemer
  01:32:51 - 01:33:35 - Jan Bertholet
  01:33:35 - 01:33:40 - Emile Roemer
  01:33:40 - 01:36:02 - Nico Aarts
  01:36:02 - 01:36:11 - Emile Roemer
  01:36:11 - 01:36:12 - Nico Aarts
  01:36:12 - 01:37:02 - Henk Verreck
  01:37:02 - 01:37:15 - Nico Aarts
  01:37:15 - 01:37:32 - Emile Roemer
  01:37:32 - 01:37:41 - Nico Aarts
  01:37:42 - 01:37:44 - Emile Roemer
  01:37:44 - 01:37:48 - Nico Aarts
  01:37:48 - 01:37:49 - Emile Roemer
  01:37:49 - 01:39:46 - Nico Aarts
  01:39:46 - 01:39:47 - Emile Roemer
  01:39:47 - 01:40:13 - Jan Bertholet
  01:40:13 - 01:40:15 - Emile Roemer
  01:40:15 - 01:40:32 - Nico Aarts
  01:40:32 - 01:41:12 - Emile Roemer
 • 6

  Voorstel In te stemmen met deelname aan het experiment centraal tellen voor de gecombineerde verkiezingen van provinciale staten en het dagelijks bestuur van het waterschap op 20 maart 2019.


 • 7

  Voorstel 1. een voorbereidingsbesluit krachtens artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening te nemen. Het gebied waarvoor het voorbereiding besluit geldt is weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart. De grenzen van het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit dient te gelden verlopen globaal vanuit het noordoosten via de grens met de gemeente Brunssum en vervolgens in zuidelijke richting over de Heerenweg. De zuidelijke grens verloopt via de Unolaan en buigt in noordweste-lijke richting af langs begraafplaats Heerlerheide ter plaatse van de achterste perceelsgrenzen van de K.S.G. straat en de Navolaan tot aan de Europalaan. De grens verloopt hierna trapsgewijs via achtereenvolgens de Europalaan, Willem Barentsz weg, John Franklinstraat en vervolgens via de noordelijke perceelsgrens van de aaneengebouwde woningen aan de Colombusstraat, een gedeelte van de Houtmanstraat, de achter perceel grens van de Bartholmeo Diazstraat, de Marco Polostraat, Terweijerweg, Oranjeboomstraat. De westgrens van het gebied sluit aan via de Akerstraat Noord; 2. het is verboden het gebruik van de gronden of bouwwerken binnen de bewuste onder 1 genoemd gebied te wijzigen; 3. van het verbod tot gebruikswijziging als bedoeld onder 2 bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken, mits het gebruik past binnen het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan; 4. het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking.


 • 8

  Voorstel: 1a. Het huidige gesloten financieel systeem c.q. rendabel gebied van onderwijshuisvesting per 1-1-2019 te laten overgaan naar een “open systeem met behoedzaamheidsreserve” met een ondergrens ad € 500.000,= en een bovengrens ad € 1,0 milj.; 1b. Een structurele storting ten gunste van de behoedzaamheidsreserve ad € 500.000,= en een structurele storting ad € 200.000,= voor uitgaven niet zijnde calamiteiten, in de begroting op te nemen; 2. De financiële effecten van het open systeem te verwerken vanaf 2019 en meerjarig.  01:41:12 - 01:45:30 - Jan Bertholet
  01:45:30 - 01:45:33 - Emile Roemer
  01:45:33 - 01:45:34 - Nico Aarts
  01:45:34 - 01:46:58 - Eliane Geron
  01:46:58 - 01:46:59 - Nico Aarts
  01:46:59 - 01:47:04 - Emile Roemer
  01:47:04 - 01:49:50 - Paul Hazen
  01:49:50 - 01:49:50 - Nico Aarts
  01:49:50 - 01:49:53 - Emile Roemer
  01:49:54 - 01:50:56 - Roel Leers
  01:50:57 - 01:50:59 - Emile Roemer
  01:50:59 - 01:53:12 - Miriam Schreurs
  01:53:12 - 01:53:18 - Emile Roemer
  01:53:18 - 01:53:51 - Ewout Tijdeman
  01:53:51 - 01:53:57 - Emile Roemer
  01:53:57 - 01:55:24 - Nico Aarts
  01:55:24 - 01:55:27 - Roel Leers
  01:55:27 - 01:55:28 - Emile Roemer
  01:55:28 - 01:55:38 - Roel Leers
  01:55:38 - 01:56:39 - Emile Roemer
  01:56:39 - 01:56:54 - Paul Hazen
  01:56:54 - 01:56:55 - Emile Roemer
  01:56:55 - 01:57:36 - Paul Hazen
  01:57:36 - 01:57:39 - Emile Roemer
  01:57:39 - 01:58:39 - Nico Aarts
  01:58:39 - 01:58:41 - Emile Roemer
  01:58:41 - 02:03:19 - Nico Aarts
  02:03:19 - 02:03:21 - Emile Roemer
  02:03:21 - 02:03:23 - Nico Aarts
  02:03:23 - 02:03:54 - Ewout Tijdeman
  02:03:54 - 02:03:59 - Emile Roemer
  02:03:59 - 02:05:11 - Jan Bertholet
  02:05:11 - 02:05:13 - Paul Hazen
  02:05:13 - 02:05:17 - Emile Roemer
  02:05:17 - 02:05:38 - Paul Hazen
  02:05:38 - 02:05:39 - Emile Roemer
  02:05:39 - 02:06:49 - Jan Bertholet
  02:06:49 - 02:07:06 - Paul Hazen
  02:07:06 - 02:07:40 - Emile Roemer
  02:07:41 - 02:07:55 - Jan Bertholet
  02:07:55 - 02:08:02 - Paul Hazen
  02:08:02 - 02:08:04 - Emile Roemer
  02:08:04 - 02:08:13 - Paul Hazen
  02:08:13 - 02:08:16 - Emile Roemer
  02:08:16 - 02:08:48 - Jan Bertholet
  02:08:48 - 02:08:50 - Emile Roemer
  02:08:50 - 02:09:44 - Peter Pauwels
  02:09:44 - 02:11:23 - Emile Roemer
  02:11:23 - 02:12:07 - Paul Hazen
  02:12:07 - 02:12:08 - Emile Roemer
  02:12:08 - 02:12:11 - Paul Hazen
  02:12:11 - 02:14:21 - Emile Roemer
  02:14:21 - 02:14:56 - Henk Verreck
  02:14:56 - 02:16:25 - Emile Roemer
 • 9


  Moties
  Titel
  Extra agenten naar Limburg

  02:16:25 - 02:16:40 - Yolanda Claessens-Schepers
  02:16:40 - 02:17:21 - Ron Meyer
  02:17:21 - 02:17:44 - Ans Winkens
  02:17:44 - 02:17:46 - Ron Meyer
  02:17:46 - 02:18:29 - Henk Verreck
  02:18:29 - 02:18:32 - Ron Meyer
  02:18:32 - 02:18:42 - Ans Winkens
  02:18:42 - 02:19:04 - Marco Peters
  02:19:04 - 02:19:49 - Roel Leers
  02:19:49 - 02:20:24 - Ans Winkens
  02:20:24 - 02:20:52 - Ewout Tijdeman
  02:20:53 - 02:21:06 - Eliane Geron
  02:21:06 - 02:21:13 - Yolanda Claessens-Schepers
  02:21:13 - 02:21:16 - Eliane Geron
  02:21:16 - 02:21:24 - Jan Horssels
  02:21:24 - 02:24:14 - Eliane Geron
  02:24:14 - 02:24:19 - Ron Meyer
  02:24:19 - 02:24:49 - Henk Verreck
  02:25:05 - 02:25:08 - Ron Meyer
  02:25:08 - 02:25:32 - Roel Leers
  02:25:32 - 02:25:49 - Ron Meyer
  02:25:49 - 02:25:55 - Roel Leers
  02:25:55 - 02:25:57 - Emile Roemer
  02:25:57 - 02:26:09 - Roel Leers
  02:26:09 - 02:26:32 - Ron Meyer
  02:26:32 - 02:26:56 - Emile Roemer
  02:26:56 - 02:27:02 - Eliane Geron