Raadsvergadering

maandag 21 januari 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan
Toelichting:

Dames en heren,
Onder vermelding van de te behandelen punten nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering op maandag 21 januari 2019 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Hoogachtend,
De voorzitter,
de heer T.J. van der Zwan

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten