Raadsvergadering

maandag 17 juni 2019 19:00 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en kijkers welkom.

  Eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw De Jong (D66) (12).

  Mevrouw De Vries (D66) is aanwezig vanaf 19:20 uur.
  De heer Van de Honing (GL) is aanwezig vanaf 19:32 uur.

 • 2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De agenda wordt als volgt doorlopen:
  • De agendapunten 7, 8 en 9 worden per fractie ineens in een beschouwing behandeld, waarbij gelijktijdig moties en amendementen ingediend worden. De sprekersvolgorde is PvdA (mw. Ottens), VVD (dhr. Waterlander), CDA (dhr. Abma), FNP (dhr. Eijer), GL (mw. Rozema), GBH (dhr. V/d Ven), D66 (mw. De Vries), SP (mw. Van Ruth), CU (mw. De Heij), HL (dhr. Hartsuiker).
  • De vergadering wordt geschorst.
  • Het college reageert.
  • Standpunten worden toegelicht
  • De vergadering wordt geschorst.
  • Besluitvorming met stemverklaringen volgt.


  00:02:41 - 00:03:07 - Ate Eijer
  00:03:07 - 00:04:11 - Tjeerd van der Zwan
 • 3

  Besluit
  Mevrouw De Jong (FNP) vraagt toelichting over verkoop van de woning Het Meer 27 in Heerenveen die is gesloten onder last van bestuursdwang. Portefeuillehouder de heer Van der Zwan geeft namens het college toelichting op de status.

  Het voorzitterschap voor dit punt wordt overgenomen door de heer Van der Woude.


  00:04:11 - 00:06:51 - Alette de Jong
  00:06:51 - 00:06:56 - Roelf van der Woude
  00:06:56 - 00:07:06 - Tjeerd van der Zwan
  00:07:27 - 00:07:30 - Roelf van der Woude
  00:07:30 - 00:08:40 - Alette de Jong
  00:08:40 - 00:08:44 - Roelf van der Woude
  00:08:44 - 00:08:49 - Tjeerd van der Zwan
  00:10:11 - 00:10:12 - Roelf van der Woude
  00:10:12 - 00:10:14 - Alette de Jong
  00:10:14 - 00:10:21 - Roelf van der Woude
  00:10:21 - 00:11:05 - Tjeerd van der Zwan
 • 4


  Besluit
  De besluitenlijst van 20 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 5


  Besluit
  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.
 • 6

  Besluit
  De heer Van der Woude licht de voortgang van het raadsakkoord toe.

  00:11:05 - 00:12:50 - Roelf van der Woude
 • 7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De themarekening 2018 vast te stellen, waarin is verwerkt de bestemming van het rekeningresultaat.

  Het besluit wordt genomen met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, SP, CU, HL
  Fractie(s) tegen: FNP


  00:12:50 - 00:15:42 - Wanda Ottens
  00:16:50 - 00:16:57 - Karst Breeuwsma
  00:16:57 - 00:17:03 - Wanda Ottens
  00:24:34 - 00:24:35 - Ate Eijer
  00:24:35 - 00:24:43 - Tjeerd van der Zwan
  00:24:43 - 00:25:17 - Ate Eijer
  00:25:17 - 00:26:34 - Wanda Ottens
  00:26:34 - 00:26:56 - Tjeerd van der Zwan
  00:26:56 - 00:27:10 - Wanda Ottens
  00:27:10 - 00:27:41 - Ate Eijer
  00:27:41 - 00:28:16 - Wanda Ottens
  00:28:16 - 00:28:23 - Tjeerd van der Zwan
  00:28:23 - 00:28:35 - Grietje van Dijk
  00:28:35 - 00:28:37 - Tjeerd van der Zwan
  00:28:37 - 00:28:51 - Grietje van Dijk
  00:28:51 - 00:29:17 - Wanda Ottens
  00:29:17 - 00:29:22 - Tjeerd van der Zwan
  00:29:22 - 00:29:54 - Lia de Heij
  00:29:54 - 00:30:46 - Wanda Ottens
  00:30:46 - 00:30:55 - Tjeerd van der Zwan
  00:30:55 - 00:31:30 - Amarens Reitsma
  00:31:30 - 00:31:33 - Tjeerd van der Zwan
  00:31:33 - 00:31:41 - Dimph van Ruth
  00:31:41 - 00:32:00 - Tjeerd van der Zwan
  00:32:00 - 00:32:03 - Gerrie Rozema
  00:32:03 - 00:32:42 - Tjeerd van der Zwan
  00:32:42 - 00:39:12 - Tjeerd Waterlander
  00:43:15 - 00:43:48 - Ate Eijer
  00:43:48 - 00:43:49 - Tjeerd van der Zwan
  00:43:49 - 00:44:04 - Roelf van der Woude
  00:44:04 - 00:44:16 - Tjeerd van der Zwan
  00:44:16 - 00:45:14 - Tjeerd Waterlander
  00:45:14 - 00:45:40 - Grietje van Dijk
  00:45:40 - 00:45:44 - Tjeerd van der Zwan
  00:45:44 - 00:46:56 - Ojanne de Vries
  00:46:56 - 00:47:28 - Tjeerd van der Zwan
  00:47:28 - 00:59:08 - Jentsje Abma
  00:59:08 - 00:59:26 - Tino van der Ven
  00:59:26 - 00:59:31 - Tjeerd van der Zwan
  00:59:31 - 01:00:03 - Jentsje Abma
  01:00:03 - 01:00:04 - Tino van der Ven
  01:00:04 - 01:00:06 - Tjeerd van der Zwan
  01:00:06 - 01:00:14 - Tino van der Ven
  01:00:14 - 01:00:18 - Hedwich Rinkes
  01:00:18 - 01:00:32 - Tjeerd van der Zwan
  01:00:32 - 01:00:39 - Hedwich Rinkes
  01:00:39 - 01:00:40 - Tino van der Ven
  01:00:40 - 01:00:43 - Hedwich Rinkes
  01:00:43 - 01:00:46 - Tjeerd van der Zwan
  01:00:46 - 01:01:00 - Lia de Heij
  01:01:00 - 01:01:01 - Tjeerd van der Zwan
  01:01:01 - 01:01:10 - Age Hartsuiker
  01:01:10 - 01:01:14 - Tjeerd van der Zwan
  01:01:14 - 01:02:22 - Ojanne de Vries
  01:02:22 - 01:02:56 - Tjeerd van der Zwan
  01:02:56 - 01:03:00 - Lia de Heij
  01:03:00 - 01:03:50 - Tjeerd van der Zwan
  01:03:50 - 01:06:41 - Ate Eijer
  01:06:41 - 01:06:46 - Wanda Ottens
  01:06:46 - 01:06:48 - Tjeerd van der Zwan
  01:06:48 - 01:07:47 - Wanda Ottens
  01:07:47 - 01:07:50 - Jentsje Abma
  01:07:50 - 01:07:51 - Tjeerd van der Zwan
  01:07:51 - 01:08:03 - Jentsje Abma
  01:08:03 - 01:08:07 - Tjeerd Waterlander
  01:08:07 - 01:08:08 - Tjeerd van der Zwan
  01:08:08 - 01:08:13 - Tjeerd Waterlander
  01:08:13 - 01:08:15 - Tjeerd van der Zwan
  01:08:15 - 01:08:16 - Tjeerd Waterlander
  01:08:16 - 01:10:22 - Tjeerd van der Zwan
  01:10:22 - 01:10:43 - Ate Eijer
  01:10:43 - 01:10:46 - Age Hartsuiker
  01:10:46 - 01:10:46 - Tjeerd van der Zwan
  01:10:46 - 01:11:47 - Age Hartsuiker
  01:11:47 - 01:14:39 - Ate Eijer
  01:14:39 - 01:15:24 - Tjeerd van der Zwan
  01:15:24 - 01:15:29 - Betty van der Ven
  01:15:29 - 01:15:30 - Tjeerd van der Zwan
  01:15:30 - 01:15:40 - Betty van der Ven
  01:15:40 - 01:15:46 - Grietje van Dijk
  01:15:46 - 01:15:59 - Tjeerd van der Zwan
  01:15:59 - 01:16:00 - Betty van der Ven
  01:16:00 - 01:16:01 - Tjeerd van der Zwan
  01:16:01 - 01:16:29 - Betty van der Ven
  01:16:29 - 01:16:34 - Tjeerd van der Zwan
  01:16:34 - 01:17:32 - Rolie Tromp
  01:17:32 - 01:18:10 - Tjeerd van der Zwan
  01:18:10 - 01:23:53 - Gerrie Rozema
  01:23:53 - 01:23:56 - Amarens Reitsma
  01:23:56 - 01:23:58 - Tjeerd van der Zwan
  01:23:58 - 01:25:13 - Amarens Reitsma
  01:25:13 - 01:25:22 - Tjeerd van der Zwan
  01:25:22 - 01:25:22 - Gerrie Rozema
  01:25:22 - 01:26:10 - Amarens Reitsma
  01:26:10 - 01:26:16 - Tjeerd van der Zwan
  01:26:16 - 01:27:10 - Gerrie Rozema
  01:27:10 - 01:27:11 - Amarens Reitsma
  01:27:11 - 01:27:13 - Tjeerd van der Zwan
  01:27:13 - 01:27:40 - Amarens Reitsma
  01:27:40 - 01:28:39 - Tjeerd van der Zwan
  01:28:39 - 01:29:42 - Gerrie Rozema
  01:29:43 - 01:29:46 - Tjeerd van der Zwan
  01:29:46 - 01:31:46 - Jentsje Abma
  01:31:46 - 01:31:53 - Tjeerd van der Zwan
  01:31:53 - 01:32:22 - Jentsje Abma
  01:32:22 - 01:32:23 - Tjeerd Waterlander
  01:32:23 - 01:32:26 - Tjeerd van der Zwan
  01:32:26 - 01:33:02 - Gerrie Rozema
  01:33:02 - 01:33:02 - Age Hartsuiker
  01:33:02 - 01:33:07 - Tjeerd van der Zwan
  01:33:07 - 01:33:08 - Age Hartsuiker
  01:33:08 - 01:33:09 - Tjeerd van der Zwan
  01:33:09 - 01:33:23 - Tjeerd Waterlander
  01:33:23 - 01:34:27 - Tjeerd van der Zwan
  01:34:27 - 01:35:16 - Age Hartsuiker
  01:35:16 - 01:35:31 - Tjeerd van der Zwan
  01:35:31 - 01:35:32 - Tjeerd Waterlander
  01:35:32 - 01:35:36 - Tjeerd van der Zwan
  01:35:36 - 01:35:56 - Gerrie Rozema
  01:35:56 - 01:35:59 - Jentsje Abma
  01:35:59 - 01:37:37 - Tjeerd van der Zwan
  01:37:37 - 01:38:44 - Ojanne de Vries
  01:38:44 - 01:38:46 - Tjeerd van der Zwan
  01:38:46 - 01:39:53 - Roelf van der Woude
  01:39:53 - 01:39:55 - Tjeerd van der Zwan
  01:39:55 - 01:40:00 - Roelf van der Woude
  01:40:00 - 01:40:18 - Gerrie Rozema
  01:40:18 - 01:40:20 - Amarens Reitsma
  01:40:20 - 01:40:21 - Roelf van der Woude
  01:40:21 - 01:40:23 - Amarens Reitsma
  01:40:23 - 01:40:28 - Tjeerd van der Zwan
  01:40:28 - 01:40:49 - Amarens Reitsma
  01:40:49 - 01:41:27 - Tjeerd van der Zwan
  01:41:27 - 01:52:55 - Tino van der Ven
  01:52:55 - 01:54:16 - Tjeerd Waterlander
  01:54:16 - 01:54:19 - Tjeerd van der Zwan
  01:54:19 - 01:54:52 - Wanda Ottens
  01:54:52 - 01:55:26 - Tino van der Ven
  01:55:26 - 01:55:27 - Tjeerd van der Zwan
  01:55:27 - 01:55:54 - Wanda Ottens
  01:55:54 - 01:55:57 - Age Hartsuiker
  01:55:57 - 01:56:04 - Tjeerd van der Zwan
  01:56:04 - 01:56:32 - Age Hartsuiker
  01:56:32 - 01:56:42 - Tjeerd van der Zwan
  01:56:42 - 01:56:59 - Tino van der Ven
  01:56:59 - 01:57:43 - Retze van der Honing
  01:57:43 - 01:58:23 - Tjeerd van der Zwan
  01:58:23 - 01:58:47 - Ojanne de Vries
  01:58:47 - 01:59:03 - Age Hartsuiker
  01:59:03 - 02:08:56 - Ojanne de Vries
  02:08:56 - 02:09:52 - Tjeerd van der Zwan
  02:09:52 - 02:11:23 - Ojanne de Vries
  02:11:23 - 02:11:26 - Jentsje Abma
  02:11:26 - 02:11:32 - Tjeerd van der Zwan
  02:11:32 - 02:12:32 - Jentsje Abma
  02:12:32 - 02:12:51 - Ojanne de Vries
  02:12:51 - 02:13:04 - Tjeerd van der Zwan
  02:13:04 - 02:13:37 - Jan van der Veen
  02:13:37 - 02:13:40 - Ojanne de Vries
  02:13:40 - 02:13:42 - Tjeerd van der Zwan
  02:13:42 - 02:14:15 - Roelf van der Woude
  02:14:15 - 02:14:37 - Tjeerd van der Zwan
  02:14:37 - 02:15:28 - Gerrie Rozema
  02:15:28 - 02:15:31 - Age Hartsuiker
  02:15:31 - 02:15:32 - Tjeerd van der Zwan
  02:15:32 - 02:16:10 - Age Hartsuiker
  02:16:10 - 02:16:11 - Tjeerd Waterlander
  02:16:11 - 02:16:17 - Tjeerd van der Zwan
  02:16:17 - 02:16:56 - Tjeerd Waterlander
  02:16:56 - 02:18:22 - Tjeerd van der Zwan
  02:18:22 - 02:31:34 - Dimph van Ruth
  02:31:34 - 02:32:02 - Grietje van Dijk
  02:32:02 - 02:32:08 - Tjeerd van der Zwan
  02:32:08 - 02:33:33 - Age Hartsuiker
  02:33:33 - 02:33:58 - Tjeerd van der Zwan
  02:33:58 - 02:34:51 - Wanda Ottens
  02:34:51 - 02:34:53 - Tjeerd van der Zwan
  02:34:53 - 02:34:55 - Wanda Ottens
  02:34:55 - 02:35:13 - Dimph van Ruth
  02:35:13 - 02:35:14 - Tjeerd van der Zwan
  02:35:14 - 02:35:16 - Roelf van der Woude
  02:35:16 - 02:35:23 - Age Hartsuiker
  02:35:23 - 02:36:00 - Wanda Ottens
  02:36:00 - 02:36:02 - Tjeerd van der Zwan
  02:36:02 - 02:36:07 - Roelf van der Woude
  02:36:07 - 02:36:08 - Tjeerd van der Zwan
  02:36:08 - 02:36:54 - Alette de Jong
  02:36:54 - 02:37:02 - Tjeerd van der Zwan
  02:37:02 - 02:37:20 - Dimph van Ruth
  02:37:20 - 02:37:21 - Roelf van der Woude
  02:37:21 - 02:37:58 - Hedwich Rinkes
  02:37:58 - 02:38:42 - Tjeerd van der Zwan
  02:38:42 - 02:39:14 - Hedwich Rinkes
  02:39:14 - 02:39:33 - Tjeerd van der Zwan
  02:39:33 - 02:40:08 - Dimph van Ruth
  02:40:08 - 02:40:33 - Lia de Heij
  02:40:33 - 02:40:38 - Tjeerd van der Zwan
  02:40:38 - 02:40:40 - Roelf van der Woude
  02:40:40 - 02:41:07 - Rixt de Jong
  02:41:07 - 02:41:25 - Dimph van Ruth
  02:41:25 - 02:41:26 - Tjeerd van der Zwan
  02:41:26 - 02:41:58 - Roelf van der Woude
  02:41:58 - 02:42:11 - Tjeerd van der Zwan
  02:42:11 - 02:42:38 - Grietje van Dijk
  02:42:38 - 02:43:46 - Tjeerd van der Zwan
  02:43:46 - 02:56:26 - Lia de Heij
  02:56:26 - 02:56:44 - Elly Bijlsma
  02:56:44 - 02:56:51 - Tjeerd van der Zwan
  02:56:51 - 02:57:31 - Gerrie Rozema
  02:57:31 - 02:57:58 - Tjeerd van der Zwan
  02:57:58 - 03:08:56 - Age Hartsuiker
  03:08:56 - 03:09:25 - Roelf van der Woude
  03:09:25 - 03:09:31 - Tjeerd van der Zwan
  03:09:31 - 03:10:12 - Age Hartsuiker
  03:10:12 - 03:10:13 - Roelf van der Woude
  03:10:13 - 03:10:25 - Grietje van Dijk
  03:10:25 - 03:10:31 - Tjeerd van der Zwan
  03:10:31 - 03:11:04 - Rixt de Jong
  03:11:04 - 03:11:13 - Tjeerd van der Zwan
  03:11:13 - 03:12:02 - Gerrie Rozema
  03:12:02 - 03:12:27 - Tjeerd van der Zwan
  03:12:27 - 03:12:34 - Gerrie Rozema
  03:12:34 - 03:13:30 - Tjeerd van der Zwan
  03:13:30 - 03:13:41 - Tjeerd Waterlander
  03:13:41 - 03:34:58 - Tjeerd van der Zwan
 • 8

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Voor het onderwerp “Calamiteitenontsluiting bedrijventerrein Kanaal-West” het investeringskrediet 2019 van €460.000 en de daaruit voortvloeiende structurele lasten vanaf 2020 van € 29.908 uit het verzamelbesluit te halen en dit in een separaat raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. 2. Het gewijzigde Verzamelbesluit financiële mutaties 2019-2 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 3. Het negatieve resultaat ad. € 160.527 ten laste brengen van het product onvoorziene uitgaven in het thema Financiën en Organisatie van de begroting 2019.

  Het besluit wordt genomen met 31 stemmen voor, met inachtneming van amendement 58.

  Stemverklaring mevrouw De Vries (D66) bij de amendementen 54, 56, en 57: de fractie D66 stemt voor de amendementen vanwege het proces en ziet een behoefte om op termijn de verzamelbesluiten zoals die nu ingezet worden verder te bediscussiëren.

  Amendement 54 – IJshockeyhal wordt ingediend door FNP en wordt verworpen met 8 stemmen voor en 23 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: FNP, D66, GL
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH, SP, CU, HL.

  Amendement 55 – Calamiteitenontsluiting bedrijventerrein Kanaal West wordt ingediend door de FNP en wordt na de schorsing ingetrokken vanwege samenvoeging met amendement 58.

  Amendement 56 – Breedpad wordt ingediend door de FNP en wordt verworpen met 8 stemmen voor en 23 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: FNP, D66, GL
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH, SP, CU, HL.

  Amendement 57 – Bereikbaarheid A32 2e fase wordt ingediend door de FNP en wordt verworpen met 8 stemmen voor en 23 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: FNP, D66, GL
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP, GBH, D66, SP, CU, HL.

  Amendement 58 – Calamiteitenontsluiting bedrijventerrein Kanaal West wordt ingediend door CDA, VVD, HL, PvdA, CU, FNP en wordt aangenomen met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: CDA, PvdA, VVD, FNP, GL, GBH, D66, CU, HL
  Fractie(s) tegen: SP.


  Amendementen
  Onderwerp
  54. IJshockeyhal - Verzamelbesluit 2019-2
  55. INGETROKKEN Calamiteitenontsluiting bedrijventerrein Kanaal-West - Verzamelbesluit 2019-2
  56. Breedpad - Verzamelbesluit 2019-2
  57. Berikberheid A32 - Verzamelbesluit 2019-2
  58. Calamiteitenontsluiting bedrijventerrein Kanaal-West - Verzamelbesluit 2019-2
 • 9

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De perspectiefnota 2019 vast te stellen.

  Het besluit wordt genomen met 31 stemmen voor. Stemverklaring de heer A. Eijer (FNP): de fractie FNP stemt in met de perspectiefnota 2019 onder voorbehoud van dat wat in het amendement staat over de IJshockeyhal waarover de FNP duidelijkheid wil.

  Amendement 52 – Natuurinclusieve landbouw wordt ingediend door GL, SP, FNP en wordt verworpen met stemmen 15 voor en 16 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: PvdA, GL, FNP, SP, CU
  Fractie(s) tegen: VVD, CDA, GBH, D66, HL.
  Stemverklaring mevrouw Ottens (PvdA): de PvdA stemt voor amendement 52 omdat de PvdA van mening is dat je best kunt uitspreken dat je natuurinclusieve landbouw nastreeft en steunt.

  Amendement 53 – Burgerparticipatie zonneparken wordt ingediend door GL, SP, FNP en HL en wordt verworpen met 10 stemmen voor en 21 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: GL, FNP, GBH (de heer Van der Woude), SP, HL.
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH (de heer Van der Ven en mevrouw Bijlsma), D66, CU.

  Amendement 59 – Fer- of neibou IJshockeyhal wordt ingediend door FNP en wordt verworpen met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: FNP, Gl
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GBH, D66, CU, SP, HL.
  Stemverklaring de heer Eijer (FNP): De fractie van de FPN dient amendement 59 wel in omdat de FNP dit amendement ziet als ondersteuning voor dat wat het college eigenlijk wil.

  Motie 159 – Kleine moeite groot plezier wordt ingediend door GBH, HL, GL, D66 en wordt verworpen met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: FNP, GL, GBH, HL
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, SP, CU

  Motie 160 – Muzieklessen wordt ingediend door PvdA, HL, GBH, VVD, D66, SP, CDA, FNP, GL en wordt unaniem aangenomen.

  Motie 161 – Scherp aan de Wind wordt ingediend door VVD, CDA, HL, FNP, GBH en wordt unaniem aangenomen.
  Stemverklaring mevrouw Ottens (PvdA): de PvdA stemt voor motie 161 omdat de PvdA zich kan vinden in de geest van de motie maar wel verwacht dat er samenwerking tussen raad en college is hiertoe. De voorzitter vult aan dat het college heeft aangegeven dat het initiatief hiervoor bij de raad ligt.
  Stemverklaring mevrouw De Vries (D66): D66 stemt voor motie 161omdat D66 wil bediscussiëren hoe hiermee om te gaan.

  Motie 162 – Multifunctionele IJshockeyhal wordt ingediend door de SP en wordt verworpen met 13 stemmen voor en 18 stemmen tegen:
  Fractie(s) voor: GL, D66, SP
  Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP, GBH, D66, CU, HL

  Motie 163 – Inkomenstoeslag 130% minimuminkomen wordt ingediend door de SP en ingetrokken na de schorsing.

  Motie 164 – Cultuur voor elkaar in Heerenveen wordt ingediend door de SP en ingetrokken na de schorsing.

  Motie 165 – Ruimte bieden aan de plannen van de G1000 wordt ingediend door D66 en ingetrokken na de schorsing.

  Motie 166 – Jeugdzorg wordt ingediend door CDA, PvdA, VVD, GBH, SP, FNP, D66, GL, CU, HL en wordt unaniem aangenomen.

  Toezegging: Aanvulling op toezegging 96 (n.a.v. vraag GBH): wethouder Broekhuizen legt contact met de heer Omtzigt over het OZB tarief voor sportverenigingen en dorps- en buurthuizen.


  Amendementen
  Onderwerp
  52. Natuurinclusieve landbouw
  53. Burgerparticipatie zonneparken
  59. Fer- of nijbou IJhockeyhal
  Moties
  Toelichting
  159. Kleine moeite groot plezier
  160. Muzieklessen
  161. Scherp aan de wind
  162. Multifunctionele IJshockeyhal
  163. INGETROKKEN Inkomenstoeslag 130% minimuminkomen
  164. INGETROKKEN Cultuur voor elkaar in Heerenveen
  165. INGETROKKEN Ruimte bieden aan de plannen van de G1000
  166. Jeugdzorg - sturing, beheersing kosten en visie

  03:34:58 - 03:38:05 - Hans Broekhuizen
  03:38:05 - 03:38:08 - Ate Eijer
  03:38:10 - 03:38:11 - Tjeerd van der Zwan
  03:38:11 - 03:38:56 - Ate Eijer
  03:38:56 - 03:38:58 - Betty van der Ven
  03:38:58 - 03:39:02 - Tjeerd van der Zwan
  03:39:02 - 03:39:47 - Betty van der Ven
  03:39:47 - 03:39:50 - Amarens Reitsma
  03:39:50 - 03:39:52 - Tjeerd van der Zwan
  03:39:52 - 03:40:37 - Amarens Reitsma
  03:40:37 - 03:41:00 - Hans Broekhuizen
  03:41:00 - 03:41:02 - Betty van der Ven
  03:41:02 - 03:41:13 - Tjeerd van der Zwan
  03:41:13 - 03:41:42 - Betty van der Ven
  03:41:42 - 03:41:46 - Tjeerd van der Zwan
  03:41:46 - 03:41:59 - Lia de Heij
  03:41:59 - 03:42:00 - Tjeerd van der Zwan
  03:42:00 - 03:43:04 - Age Hartsuiker
  03:43:04 - 03:44:32 - Tjeerd van der Zwan
  03:44:32 - 03:46:33 - Hans Broekhuizen
  03:46:33 - 03:46:35 - Jentsje Abma
  03:46:35 - 03:46:35 - Tjeerd van der Zwan
  03:46:35 - 03:47:19 - Jentsje Abma
  03:47:19 - 03:48:21 - Hans Broekhuizen
  03:48:21 - 03:48:22 - Tjeerd van der Zwan
  03:48:22 - 03:49:16 - Jentsje Abma
  03:49:16 - 03:50:56 - Hans Broekhuizen
  03:50:56 - 03:51:30 - Ojanne de Vries
  03:51:30 - 03:51:33 - Ate Eijer
  03:51:33 - 03:51:35 - Tjeerd van der Zwan
  03:51:35 - 03:52:47 - Ate Eijer
  03:52:47 - 03:52:52 - Tjeerd van der Zwan
  03:52:52 - 03:53:03 - Ate Eijer
  03:53:03 - 03:54:21 - Hans Broekhuizen
  03:54:21 - 03:54:22 - Gerrie Rozema
  03:54:22 - 03:54:24 - Tjeerd van der Zwan
  03:54:24 - 03:55:13 - Gerrie Rozema
  03:55:13 - 03:55:14 - Retze van der Honing
  03:55:14 - 03:55:16 - Tjeerd van der Zwan
  03:55:16 - 03:56:33 - Retze van der Honing
  03:56:33 - 03:57:07 - Tjeerd van der Zwan
  03:57:07 - 03:57:51 - Hans Broekhuizen
  03:57:51 - 03:57:54 - Ate Eijer
  03:57:54 - 03:58:58 - Tjeerd van der Zwan
  03:58:58 - 04:01:00 - Hans Broekhuizen
  04:01:00 - 04:03:18 - Gerrie Rozema
  04:03:18 - 04:03:19 - Tjeerd van der Zwan
  04:03:19 - 04:05:21 - Gerrie Rozema
  04:05:21 - 04:05:24 - Tino van der Ven
  04:05:24 - 04:05:40 - Tjeerd van der Zwan
  04:05:40 - 04:06:08 - Tino van der Ven
  04:06:08 - 04:07:43 - Hans Broekhuizen
  04:07:43 - 04:07:46 - Age Hartsuiker
  04:07:46 - 04:07:49 - Tjeerd van der Zwan
  04:07:49 - 04:09:15 - Age Hartsuiker
  04:09:15 - 04:09:22 - Ojanne de Vries
  04:09:22 - 04:12:16 - Tjeerd van der Zwan
  04:12:16 - 04:12:19 - Age Hartsuiker
  04:12:19 - 04:12:21 - Tjeerd van der Zwan
  04:12:21 - 04:13:16 - Age Hartsuiker
  04:13:16 - 04:13:22 - Tjeerd van der Zwan
  04:13:22 - 04:14:24 - Age Hartsuiker
  04:14:24 - 04:16:00 - Tjeerd van der Zwan
  04:16:00 - 04:16:07 - Ate Eijer
  04:16:07 - 04:16:37 - Tjeerd van der Zwan
  04:16:37 - 04:16:57 - Ate Eijer
  04:16:57 - 04:18:20 - Tjeerd van der Zwan
  04:18:20 - 04:18:37 - Ate Eijer
  04:18:37 - 04:18:40 - Tjeerd van der Zwan
  04:18:40 - 04:18:51 - Dimph van Ruth
  04:18:51 - 04:19:25 - Tjeerd van der Zwan
  04:19:25 - 04:19:30 - Ojanne de Vries
  04:19:30 - 04:19:38 - Tjeerd van der Zwan
  04:19:38 - 04:19:39 - Ojanne de Vries
  04:19:39 - 04:19:41 - Tjeerd van der Zwan
  04:19:41 - 04:20:13 - Ojanne de Vries
  04:20:13 - 04:21:21 - Tjeerd van der Zwan
  04:21:21 - 04:21:35 - Wanda Ottens
  04:21:35 - 04:23:12 - Tjeerd van der Zwan
  04:23:12 - 04:23:20 - Ate Eijer
  04:23:20 - 04:24:18 - Tjeerd van der Zwan
  04:24:18 - 04:24:34 - Ate Eijer
  04:24:34 - 04:25:45 - Tjeerd van der Zwan
  04:25:45 - 04:26:04 - Wanda Ottens
  04:26:04 - 04:26:14 - Tjeerd van der Zwan
  04:26:14 - 04:26:15 - Ojanne de Vries
  04:26:15 - 04:26:16 - Tjeerd van der Zwan
  04:26:16 - 04:26:25 - Ojanne de Vries
  04:26:25 - 04:26:27 - Tjeerd van der Zwan
  04:26:27 - 04:26:28 - Wanda Ottens
  04:26:28 - 04:28:08 - Tjeerd van der Zwan
 • 10

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering.

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2019.

  de griffier, de voorzitter,

  mevrouw L. Roest-Jonkers de heer T.J. van der Zwan