Commissie SAZA

dinsdag 17 november 2020 19:30 - 22:15
Locatie:
Digitaal via Pexip
Voorzitter:
J. Abma

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Voorzitter J. Abma opent de vergadering.
 • 2

  Voorstel: de agenda vast te stellen.


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Vooraf
  Wethouder Zoetendal geeft aan dat de WMO-zorgvraag toeneemt en de budgetten niet mee groeien.
  Hij nodigt de commissieleden uit voor een digitale bijeenkomst op 3 december om van gedachten te wisselen over hoe we samen 5 jaar vooruit kunnen kijken als het gaat om zorg en ondersteuning voor onze inwoners, de toekomst in het sociaal domein, voor nu en over vijf jaar.

 • 3

  De raadscommissie krijgt een presentatie waarin overzicht wordt geven over wat speelt bij de onderwerpen die hieronder genoemd worden.
  Per thema kunnen kunnen tijdens de vergadering 2 vragen per fractie gesteld worden.

  De presentatie is opgeknipt in vier thema's:

  1. uitvoeringsplannen sociaal domein, stand van zaken algemeen, financieel + gevolgen corona
  2. voortgang Participatiewet, waaronder:
   - Armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid
   - Caparis
  3. voortgang Jeugdhulp
  4. voortgang Wmo (incl. vervoer), waaronder ook:
   - Inclusie  Besluit
  .

  Er wordt een korte presentatie gegeven over de stand van zaken sociaal domein, over de financiën en effecten corona en over de voortgang van de uitvoeringsprogramma’s voor wat betreft jeugdhulp, participatie en WMO.

  Hierna worden twee vragenronden gehouden.

  Toezegging ID 234. het door A. de Jong (FNP) gevraagde inzicht voor wat betreft de toename van mensen met een verward gedrag wordt in een overzicht met cijfers gedeeld met de raads- en commissieleden.

  Er wordt positief gereageerd op de vraag van wethouder Zoetendal om van gedachten te wisselen op 3 december.


  Toezeggingen
  Onderwerp
  Cijfermatig overzicht van mensen met verward gedrag
  Stijging aantal mensen met verward gedrag
 • 4

  De raadscommissie krijgt van een extern bureau uitleg over schuldhulpverlening, zodat we als gemeente beter weten hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners met schulden de juiste hulp ontvangen en deze hulp betaalbaar blijft.
  Het gaat om mensen met problematische schulden, beschermingsbewind, schuldsanering en de kosten van beschermingsbewind voor de gemeente. Het bureau vertelt over de mogelijkheden en keuzes van de gemeente en hoe je als gemeente kunt sturen, bijvoorbeeld in adviesrecht beschermingsbewind dat waarschijnlijk gaat gelden vanaf 1 januari 2021.  Besluit
  .

  Een extern bureau verzorgt een toelichting op schuldhulpverlening.

 • 5

  Besluit
  .

  Wethouder Rinkes deelt informatie over KEK3; de cultuureducatie in de provincie Fryslân.

 • 6

  Besluit
  .

  Website Heerenveen helpt
  D. van Ruth (SP) vraagt naar het ontbreken van de website Heerenveen Helpt.

  Wethouder Zoetendal beantwoordt de vraag.

  Mantelzorg waardering
  D. van Ruth (SP) stelt een vraag over de kaart van Mantelzorg op mantelzorg.nl.

  Wethouder Zoetendal beantwoordt de vraag.

  Belasting toeslagaffaires
  D. van Ruth (SP) vraagt of er in Heerenveen ook gedupeerden van de toeslag affaires bekend zijn.

  Wethouder Rinkes beantwoordt de vraag.

  Witgoed regeling bespreken in SAZA
  D. van Ruth (SP) stelt vragen over de witgoedregeling.

  Wethouder Rinkes beantwoordt de vraag.

  SaZa commissievergaderingen
  M. Kuipers (VVD) vraagt om de commissievergaderingen SaZa in het vervolg als zelfstandige vergadering te houden en niet meer te voegen in de gezamenlijke commissie.

  Voorzitter Abma geeft aan dat het verzoek breed wordt gedragen, maar dat de agendacommissie gaat over agendering.

 • 7

  Besluit
  Voorzitter J. Abma sluit de vergadering om 22:10 uur.