Raadsvergadering

maandag 25 februari 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.J. van der Zwan
Toelichting:

Onder vermelding van de te behandelen punten nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering op maandag 25 februari 2019 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.
Hoogachtend,
De voorzitter,
de heer T.J. van der Zwan

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  • Huisvesting arbeidsmigranten door mevr. Zwanenburg (VVD)
  • Openbaar vervoer naar Thialf door dhr. Stalenburg (PvdA)


  00:02:07 - 00:04:33 - Ilona Zwanenburg
  00:04:33 - 00:08:41 - Jaap van Veen
  00:08:41 - 00:09:22 - Ilona Zwanenburg
  00:09:22 - 00:09:32 - Tjeerd van der Zwan
  00:09:32 - 00:10:41 - Retze van der Honing
  00:10:41 - 00:10:54 - Tjeerd van der Zwan
  00:10:54 - 00:12:00 - Retze van der Honing
  00:12:00 - 00:12:01 - Tjeerd van der Zwan
  00:12:01 - 00:12:37 - Wanda Ottens
  00:12:37 - 00:13:01 - Tjeerd van der Zwan
  00:13:01 - 00:13:37 - Jaap van Veen
  00:13:37 - 00:13:58 - Retze van der Honing
  00:13:58 - 00:14:03 - Tjeerd van der Zwan
  00:14:03 - 00:14:27 - Age Hartsuiker
  00:14:27 - 00:14:30 - Tjeerd van der Zwan
  00:14:30 - 00:14:34 - Age Hartsuiker
  00:14:34 - 00:15:27 - Jaap van Veen
  00:15:32 - 00:18:06 - Tjeerd van der Zwan
  00:18:06 - 00:18:12 - Jan van der Veen
  00:18:12 - 00:18:15 - Jaap van Veen
  00:20:25 - 00:20:36 - Janita Baron
  00:20:36 - 00:20:43 - Tjeerd van der Zwan
  00:20:43 - 00:20:45 - Janita Baron
  00:20:45 - 00:20:50 - Tjeerd van der Zwan
  00:20:50 - 00:21:24 - Age Hartsuiker
  00:21:24 - 00:21:25 - Tjeerd van der Zwan
  00:21:25 - 00:22:10 - Retze van der Honing
  00:22:10 - 00:22:19 - Tjeerd van der Zwan
  00:22:19 - 00:23:34 - Jaap van Veen
 • 4
 • 5
 • 6

  00:23:34 - 00:26:07 - Roelf van der Woude
  00:26:07 - 00:26:20 - Ojanne de Vries
  00:26:20 - 00:26:53 - Roelf van der Woude
  00:26:53 - 00:27:00 - Tjeerd van der Zwan
  00:27:00 - 00:27:11 - Ilona Zwanenburg
  00:27:11 - 00:27:41 - Tjeerd van der Zwan
 • 7

  Bespreekstuk  00:27:41 - 00:29:14 - Roelf van der Woude
  00:29:14 - 00:29:27 - Ilona Zwanenburg
  00:30:38 - 00:31:19 - Tjeerd van der Zwan
  00:31:19 - 00:31:26 - Roelf van der Woude
  00:31:26 - 00:31:30 - Ate Eijer
  00:31:30 - 00:31:42 - Tjeerd van der Zwan
  00:31:42 - 00:32:06 - Ilona Zwanenburg
  00:32:06 - 00:32:11 - Tjeerd van der Zwan
  00:32:11 - 00:32:59 - Jentsje Abma
  00:32:59 - 00:33:04 - Tjeerd van der Zwan
  00:33:04 - 00:33:17 - Ate Eijer
  00:33:17 - 00:33:19 - Tjeerd van der Zwan
  00:33:19 - 00:33:41 - Dimph van Ruth
  00:33:41 - 00:33:44 - Tjeerd van der Zwan
  00:33:44 - 00:34:38 - Wanda Ottens
  00:34:38 - 00:34:40 - Tjeerd van der Zwan
  00:34:40 - 00:34:58 - Jong de Rixt
  00:34:58 - 00:35:04 - Tjeerd van der Zwan
  00:35:04 - 00:36:23 - Roelf van der Woude
 • 8

  Bespreekstuk  00:36:23 - 00:37:01 - Tjeerd Waterlander
  00:37:01 - 00:37:04 - Tjeerd van der Zwan
  00:37:04 - 00:37:39 - Hedwich Rinkes
  00:37:39 - 00:38:14 - Tjeerd van der Zwan
 • 9

  Bij acclamatie  01:17:39 - 01:21:20 - Roelf van der Woude
 • 10


  Moties
  Toelichting
  Betaalbare woningen minima

  00:38:14 - 00:41:04 - Dimph van Ruth
  00:41:04 - 00:41:27 - Tjeerd van der Zwan
  00:41:27 - 00:43:04 - Jaap van Veen
  00:43:04 - 00:43:16 - Dimph van Ruth
  00:43:16 - 00:43:24 - Ate Eijer
  00:43:24 - 00:43:54 - Tjeerd van der Zwan
  00:43:54 - 00:44:24 - Gerrit van der Wal
  00:44:24 - 00:44:55 - Tjeerd van der Zwan
 • 11


  Moties
  Toelichting
  Aansluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel

  00:44:55 - 00:47:00 - Gerrit van der Wal
  00:47:00 - 00:47:28 - Jentsje Abma
  00:47:28 - 00:47:32 - Tjeerd van der Zwan
  00:47:32 - 00:48:20 - Gerrit van der Wal
  00:48:20 - 00:49:14 - Retze van der Honing
  00:49:14 - 00:49:24 - Tjeerd van der Zwan
  00:49:24 - 00:50:46 - Gerrit van der Wal
  00:50:46 - 00:51:46 - Retze van der Honing
  00:51:46 - 00:51:59 - Tjeerd van der Zwan
  00:51:59 - 00:53:49 - Jaap van Veen
  00:53:49 - 00:54:25 - Gerrit van der Wal
  00:54:25 - 00:55:10 - Jaap van Veen
  00:55:10 - 00:55:11 - Age Hartsuiker
  00:55:11 - 00:55:16 - Tjeerd van der Zwan
  00:55:16 - 00:55:30 - Ate Eijer
  00:55:30 - 00:56:09 - Tjeerd van der Zwan
  00:56:09 - 00:56:19 - Gerrit van der Wal
  00:56:19 - 01:02:29 - Tjeerd van der Zwan
  01:02:29 - 01:03:15 - Gerrit van der Wal
  01:03:15 - 01:03:42 - Tjeerd van der Zwan
 • 12


  Moties
  Toelichting
  Brief aan ABN-AMRO over stoppen met financiering palmolie-industrie

  01:03:42 - 01:05:41 - Retze van der Honing
  01:05:41 - 01:06:41 - Erik de Swart
  01:06:41 - 01:06:47 - Tjeerd van der Zwan
  01:06:47 - 01:07:36 - Retze van der Honing
  01:07:36 - 01:08:10 - Erik de Swart
  01:08:10 - 01:08:27 - Retze van der Honing
  01:08:27 - 01:08:30 - Tjeerd van der Zwan
  01:08:30 - 01:08:51 - Ojanne de Vries
  01:08:51 - 01:08:57 - Tjeerd van der Zwan
  01:08:57 - 01:09:29 - Retze van der Honing
  01:09:29 - 01:09:49 - Tjeerd Waterlander
  01:09:49 - 01:10:39 - Tjeerd van der Zwan
  01:10:39 - 01:11:24 - Retze van der Honing
  01:11:35 - 01:12:41 - Tjeerd Waterlander
  01:12:41 - 01:12:42 - Age Hartsuiker
  01:12:42 - 01:12:45 - Tjeerd van der Zwan
  01:12:45 - 01:13:08 - Age Hartsuiker
  01:13:08 - 01:13:13 - Tjeerd van der Zwan
  01:13:13 - 01:14:10 - Retze van der Honing
  01:14:10 - 01:14:31 - Tino van der Ven
  01:14:31 - 01:14:32 - Retze van der Honing
  01:15:30 - 01:15:39 - Tino van der Ven
  01:15:39 - 01:15:59 - Tjeerd van der Zwan
  01:15:59 - 01:16:01 - Retze van der Honing
  01:16:01 - 01:16:10 - Tjeerd van der Zwan
  01:16:10 - 01:16:26 - Tino van der Ven
  01:16:26 - 01:17:39 - Tjeerd van der Zwan
 • 13