Commissies

maandag 9 maart 2020 19:30 - 21:25
Locatie:
Dorpsstraat - Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:

Aansluitend aan de commissievergadering wordt een korte themabespreking gehouden waarin Barend de Ruiter, voorzitter platform sport, namens de sportformateur Lokaal Sportakkoord, de commissieleden een toelichting zal geven op de stand van zaken om te komen tot een lokaal sportakkoord met sportverenigingen en zorgpartijen in Heerde. Op 2 april wordt het sportakkoord getekend en gepresenteerd.

Agendapunten