Commissies

maandag 25 mei 2020 19:30 - 22:55
Locatie:
Zie de uitnodiging onder agendapunt 2
Voorzitter:
Toelichting:

Deze vergadering wordt in verband met de Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen digitaal via een videoconferentie gehouden.
Raadpleeg voor actuele informatie www.heerde.nl of neemt u hierover contact op met de commissiegriffier via j.kok@heerde.nl.

Agendapunten