Raad themabespreking

maandag 9 maart 2020 21:15 - 22:00
Locatie:
Dorpsstraat - Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:

Geachte raads-, steunfractie-, college- en MT-leden, genodigden en contactambtenaren,

Graag nodigen wij u uit voor een openbare themabijeenkomst:

Stand van zaken lokaal sportakkoord

Datum : 9 maart 2020
Locatie : raadhuis, Dorpsstraat 1
Aanvang : 21:15 uur, aansluitend aan de raadscommissievergadering

Agendapunten

  • 1

    Lokaal sportakkoord
    Aansluitend aan de commissievergadering wordt een korte themabespreking gehouden over het lokaal sportakkoord. Barend de Ruiter, voorzitter platform sport, zal namens de sportformateur Lokaal Sportakkoord, een toelichting geven op de stand van zaken om te komen tot een lokaal sportakkoord met sportverenigingen en zorgpartijen in Heerde. Het doel van het sportakkoord is verbinding te maken tussen onder meer sportverenigingen, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, gemeente. Op 2 april zal dat akkoord getekend en gepresenteerd gaan worden.