Raadsvergadering

donderdag 20 februari 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis, Raadzaal
Voorzitter:
Harm-Jan van Schaik
Toelichting:

De raadsvergadering is de plaats voor het openbare politieke debat. U bent van harte welkom!
Wilt u inspreken bij één van de agendapunten? Dat kan door dit te melden bij de griffie via gemeenteraad@harderwijk.nl of via telefoonnummer 0341 411 911.
De vergaderingen zijn openbaar en hiervan worden geluids- en beeldregistraties gemaakt.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:05:27 - 00:08:40 - H.J. van Schaik
 • 2

  Bij dit agendapunt kunnen raadsleden vragen stellen aan het college over zaken die op hele korte termijn de aandacht van het gemeentebestuur moeten hebben.

 • 3
 • 4

  Bij het agendapunt spreekrecht krijgt het publiek de gelegenheid om in te spreken op één van de onderwerpen die voor deze vergadering geagendeerd zijn. Als iemand wil inspreken dan kan dat vooraf bij de raadsgriffier aangemeld worden of door voor aanvang van de vergadering de naam op de lijst van insprekers te zetten.


  00:08:40 - 00:15:34 - inspreker
  00:15:34 - 00:16:07 - W. Bos
  00:16:07 - 00:16:18 - inspreker
  00:16:18 - 00:16:35 - W. Bos
  00:16:35 - 00:17:06 - inspreker
  00:17:06 - 00:17:30 - W. Bos
  00:17:30 - 00:18:06 - inspreker
  00:18:06 - 00:18:27 - M. Pijnenburg
  00:18:27 - 00:18:45 - inspreker
  00:18:45 - 00:19:00 - M. Pijnenburg
  00:19:00 - 00:20:40 - H.J. van Schaik
 • 5
 • 6

  Op de lijst ingekomen stukken staan brieven die aan de gemeenteraad gestuurd worden door inwoners en organisaties. Ook het college informeert de gemeenteraad soms via deze lijst ingekomen stukken. Het presidium van de gemeenteraad doet bij iedere brief een voorstel over de wijze waarop met de brief moet worden omgegaan.

 • 7

  Door de overname van het ziekenhuis in Lelystad en omdat ziekenhuis St Jansdal door de jaren heen de nodige uitbreidingen aan
  het gebouw heeft gedaan en nog een aantal uitbreidingen in voorbereiding heeft, is door het bestuur van St Jansdal gevraagd of er mogelijkheden zijn voor een aanvullende parkeercapaciteit van 160 parkeerplaatsen.
  De raad wordt voorgesteld om geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een parkeerterrein en dit parkeerterrein voor 3 jaren te verhuren aan het St. Jansdal Ziekenhuis.  Moties
  Titel
  Haalbaarheidsgesprek parkeergarage Westeinde

  00:20:40 - 00:22:48 - M. Doppenberg
  00:22:48 - 00:25:33 - J.L. de Jong
  00:25:33 - 00:32:53 - Schorsing
  00:32:53 - 00:33:03 - H.J. van Schaik
  00:33:03 - 00:45:46 - Schorsing
  00:45:46 - 00:46:10 - H.J. van Schaik
  00:46:10 - 00:47:36 - M. Doppenberg
  00:47:36 - 00:48:10 - M. Pijnenburg
  00:48:10 - 00:49:21 - G. Morren - Holstege
  00:49:21 - 00:49:50 - H.J. van Schaik
  00:49:50 - 00:50:42 - M. Pijnenburg
  00:50:42 - 00:52:29 - J.L. de Jong
  00:52:29 - 00:53:52 - P. Sels
  00:53:52 - 00:55:28 - M. Pijnenburg
  00:55:28 - 00:55:35 - P. Sels
  00:55:35 - 00:56:06 - M. Pijnenburg
  00:56:06 - 00:56:41 - P.C. de Groot
  00:56:41 - 00:57:11 - M. Pijnenburg
  00:57:11 - 00:57:22 - P.C. de Groot
  00:57:22 - 00:57:41 - M. Pijnenburg
  00:57:41 - 00:57:57 - P.C. de Groot
  00:57:57 - 00:59:00 - M. Pijnenburg
  00:59:00 - 00:59:23 - P. Sels
  00:59:23 - 01:00:05 - M. Pijnenburg
  01:00:05 - 01:00:19 - M. Driest-Wijnholds
  01:00:19 - 01:00:53 - M. Pijnenburg
  01:00:53 - 01:01:03 - M. Driest-Wijnholds
  01:01:03 - 01:01:40 - M. Pijnenburg
  01:01:40 - 01:02:04 - E.H.R. Enklaar
  01:02:04 - 01:02:48 - M. Pijnenburg
  01:02:48 - 01:03:09 - H.J. van Schaik
  01:03:09 - 01:08:44 - Schorsing
  01:08:44 - 01:09:48 - M. Pijnenburg
  01:09:48 - 01:11:35 - H.J. van Schaik
 • 8

  De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze en bedenkingen in te dienen bij de Uitgangspuntennota 2021 en de financiële uitgangspunten voor de begroting 2021 van de GGD Noord Oost Gelderland.  01:11:35 - 01:12:11 - K. Siccama- van Eijkel
  01:12:11 - 01:14:34 - H.J. van Schaik
 • 9

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om een krediet van € 301.716,- beschikbaar te stellen voor de inrichting van de natuurstrook Lorentz II en een goede verbinding naar de Mheenlanden. Daardoor wordt dit gebied een recreatieve overgang naar de Mheenlanden en kan het dienst doen als waterberging bij hevige regenval.


 • 10

  Buiten bewegen is belangrijk voor jong en oud. In Harderwijk hebben we naast de vele verenigingen ook veel speelplekken waar jong en oud kunnen bewegen. Onderdeel hiervan zijn vele speel/voetbalveldjes. Een van de speel/voetbalveldjes die nog hoog nodig opgeknapt moet worden is het speelveld aan de Vlierburgweg. Zodat een fijne en veilige plek ontstaat waar jong en oud kan spelen, bewegen en ontmoeten.
  Voor de opknapbeurt wordt de gemeenteraad gevraagd € 60.626 beschikbaar te stellen.


 • 11

  Met de Huisvestingsverordening stelt de de gemeente Harderwijk spelregels vast voor de verdeling van sociale huurwoningen. In alle gemeente van de Noord Veluwe worden vergelijkbare spelregels vastgesteld waarbij de schaarse sociale huurwoningen op een eerlijke en efficiënte manier onder woningzoekenden worden verdeeld. De gemeente geeft zo uitvoering aan de zorgplicht voor kwetsbare groepen in de samenleving.

  Over de Huisvestingsverordening 2020 wil de gemeenteraad een debat voeren aan de hand van de stelling:
  “Loting is geen effectief instrument voor het verdelen van woningen”  01:14:34 - 01:17:02 - W. Bos
  01:17:02 - 01:19:55 - H. Vermeer
  01:19:55 - 01:21:16 - M. Pijnenburg
  01:21:16 - 01:21:31 - W. Bos
  01:21:31 - 01:21:40 - M. Pijnenburg
  01:21:40 - 01:22:21 - W. Bos
  01:22:21 - 01:24:51 - M. Doppenberg
  01:24:51 - 01:25:32 - H.J. van Schaik
  01:25:32 - 01:26:40 - M. Doppenberg
  01:26:40 - 01:28:06 - J. van Panhuis
  01:28:06 - 01:28:15 - W. Bos
  01:28:15 - 01:28:48 - J. van Panhuis
  01:28:48 - 01:29:05 - W. Bos
  01:29:05 - 01:30:14 - J. van Panhuis
  01:30:14 - 01:33:37 - M. Heldoorn
  01:33:37 - 01:35:48 - B. Holleman
  01:35:48 - 01:37:50 - G. Morren - Holstege
  01:37:50 - 01:38:02 - W. Bos
  01:38:02 - 01:38:45 - G. Morren - Holstege
  01:38:45 - 01:38:56 - W. Bos
  01:38:56 - 01:40:03 - G. Morren - Holstege
  01:40:03 - 01:42:53 - J.L. de Jong
  01:42:53 - 01:43:06 - B. Holleman
  01:43:06 - 01:44:25 - J.L. de Jong
  01:44:25 - 01:44:45 - W. Bos
  01:44:45 - 01:45:36 - J.L. de Jong
  01:45:36 - 01:46:14 - W. Bos
  01:46:14 - 01:48:25 - H. Vermeer
  01:48:25 - 01:49:37 - W. Bos
  01:49:37 - 01:50:01 - M. Pijnenburg
  01:50:01 - 01:50:44 - W. Bos
  01:50:44 - 01:51:01 - M. Pijnenburg
  01:51:01 - 01:52:22 - W. Bos
  01:52:22 - 01:52:33 - M. Pijnenburg
  01:52:33 - 01:53:05 - W. Bos
  01:53:05 - 01:53:43 - H.J. van Schaik
  01:53:43 - 01:54:20 - W. Bos
  01:54:20 - 02:03:39 - Schorsing
  02:03:39 - 02:03:56 - H.J. van Schaik
  02:03:56 - 02:05:25 - W. Bos
  02:05:25 - 02:07:20 - J.L. de Jong
  02:07:20 - 02:07:53 - W. Bos
  02:07:53 - 02:08:33 - M. Heldoorn
  02:08:33 - 02:09:03 - W. Bos
  02:09:03 - 02:09:17 - M. Heldoorn
  02:09:17 - 02:10:47 - W. Bos
  02:10:47 - 02:11:23 - M. Pijnenburg
  02:11:23 - 02:12:21 - J. van Panhuis
  02:12:21 - 02:14:53 - H.J. van Schaik
  02:14:53 - 02:20:59 - Schorsing
  02:20:59 - 02:22:32 - H.J. van Schaik
 • 12

  Bij dit agendapunt behandelt de gemeenteraad voorstellen van fracties om een opdracht of verzoek aan het college te richten dat niet behoort bij één van de andere punten op de agenda van deze vergadering.


  Moties
  Titel
  Historie Schietkamp Hierden, Barakken, oude Oostermheenweg en Boerenstrandje

  02:22:32 - 02:23:57 - B. Holleman
  02:23:57 - 02:25:14 - B. van Bijsteren
  02:25:14 - 02:25:42 - B. Holleman
  02:25:42 - 02:26:01 - Schorsing
  02:26:01 - 02:26:23 - B. Holleman
  02:26:23 - 02:26:37 - M. Pijnenburg
  02:26:37 - 02:26:56 - B. Holleman
  02:26:56 - 02:27:20 - M. Pijnenburg
  02:27:20 - 02:27:51 - B. Holleman
  02:27:51 - 02:28:12 - M. Pijnenburg
  02:28:12 - 02:28:37 - H.J. van Schaik
  02:28:37 - 02:28:45 - P. Sels
  02:28:45 - 02:29:08 - W. Bos
  02:29:08 - 02:30:00 - M. Pijnenburg
  02:30:00 - 02:30:19 - J. van Panhuis
  02:30:19 - 02:30:45 - P.C. de Groot
  02:30:45 - 02:32:16 - M. Driest-Wijnholds
  02:32:16 - 02:34:15 - J. van Panhuis
  02:34:15 - 02:35:12 - J.L. de Jong
  02:35:12 - 02:35:48 - B. Holleman
  02:35:48 - 02:37:34 - J. van Panhuis
 • 13