Auditcommissie

Ontwerp-begroting 2021

woensdag 28 oktober 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.I.A.A. (Jack) Cremers
Toelichting:

Vanwege Corona-maatregelen is de Auditcommissie beperkt toegankelijk. Meer info? Mail naar griffie@gulpen-wittem.nl.

De Auditcommissie is live uitgezonden en kan worden terug bekeken via: https://gulpen-wittem.raadsinformatie.nl/vergadering/701915/%2028-10-2020

Agendapunten