Raadsconferentie

Klimaatbeleid / Regionale Energie Strategie (RES) / Warmtevisie

donderdag 9 april 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
M.L. (Lodewijk) Duyvendak
Toelichting:

De openbare raadsconferentie is live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de griffie en kan worden terug bekeken via:
https://gulpen-wittem.raadsinformatie.nl/vergadering/701898/Raadsconferentie%2009-04-2020

Agendapunten