Raadsconferentie

Mobiliteitsopgaven Provincie Limburg

woensdag 8 januari 2020 19:30 - 21:00
Locatie:
Conferentiekamers
Voorzitter:
Ruud van Breemen
Toelichting:

Naar aanleiding van het Statenvoorstel herprioritering mobiliteitsopgaven- en ambities 2020-2023 van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, is door wethouder Last de suggestie gedaan om een raadsconferentie te organiseren.
Tijdens deze raadsconferentie wordt de Provincie Limburg uitgenodigd om ambtelijk een toelichting te geven hoe deze herprioritering tot stand is gekomen. Daarbij wordt ingegaan op de situatie voor Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten.

Agendapunten