Raadsconferentie

Sociaal Domein

donderdag 8 oktober 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
M.L. (Lodewijk) Duyvendak
Toelichting:

Vanwege Corona-maatregelen is de raadsconferentie alleen toegankelijk voor genodigden. Aanmelden verplicht via griffie@gulpen-wittem.nl.

De raadsconferentie is live uitgezonden en kan worden terug bekeken via: https://gulpen-wittem.raadsinformatie.nl/vergadering/701913/Raadsconferentie%2008-10-2020

Agendapunten