Auditcommissie

Gemeenschappelijke Regelingen (GR's)

woensdag 13 mei 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
J.I.A.A. (Jack) Cremers
Toelichting:

Leden van de Auditcommissie zijn tot 6 mei 2020 in de gelegenheid geweest hun technische en informatieve vragen in te dienen via griffie@gulpen-wittem.nl.

De beantwoording is op 12 mei toegevoegd aan de stukken.

De Auditcommissie is live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de griffie en kan worden terug beluisterd via: https://gulpen-wittem.raadsinformatie.nl/vergadering/701902/Auditcommissie%2013-05-2020

Agendapunten